<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Leiv Jostein Hovda Skaug

Fagansvarlig, Informasjonssikkerhet

Leiv Skaug har over 20 års bred erfaring innen informasjonssikkerhet, informasjonshåndtering og GDPR. Han har ledet flere enheter og har mange års internasjonal erfaring som stabssjef og seksjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Der har han også hatt lederansvar for noen av de tyngste sikkerhetstekniske miljøene. Han har også lang erfaring med planlegging og gjennomføring av øvelser innen sikkerhet og beredskap generelt, og cyberdomenet spesielt. I tillegg er han godt kjent med virksomhetsstyring og rapportering i det offentlige etter mange år med ansvar for dette på avdelingsnivå i NSM.

Leiv er fagansvarlig for informasjonssikkerhet i Habberstad.

Kompetanseområder:

    • Informasjonssikkerhet
    • Virksomhetsstyring 
    • Ledelse, strategi og analyse 

Arbeidserfaring:

  • Habberstad - Fagansvarlig 
  • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) - Stabssjef
  • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) - Seksjonssjef

Kontaktinformasjon:

E-post: leiv.skaug@habberstad.no
Telefon: +47 99208208

LinkedIn