<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lene Selinger

Endringsledelse, Management for Hire, program og prosjektledelse

Lene Selinger har over femten års erfaring som management rådgiver, konsulent og leder i både privat og offentlig sektor. Hovedområder har vært endringsledelse, omfattende organisasjonsendringer og tjenesteutvikling. Lene har vært både prosjekteier og prosjektleder for en lang rekke store og kompekse IT prosjekter i både privat og offentlig sektor.  

Hun har i stor grad jobbet i grensesnittet strategi, operasjonell planlegging og prosesser, med fokus på utvikling av individer og team.

Lene har en Master in Business Administration og gjennomført flere Executive Master programmer innen ledelse og innovasjon. Lene har også en lang rekke sertifiseringer innen endringsledelse, arkitektur, prosjektledelse, service management og testledelse. 

Kompetanseområder:

  • Management for Hire
  • Endringsledelse
  • Tjenesteutvikling
  • Prosjektledelse

Arbeidserfaring:

  • Habberstad, Senior rådgiver
  • DNB IT & Operations
  • Devoteam Consulting AS
  • Norges Bank Investment Management

 

Kontaktinformasjon:

E-post: lene.selinger@habberstad.no
Telefon: +47 93 42 12 22

LinkedIn