<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nicolai Gedde

Prosjektledelse, portefølje- og virksomhetsstyring

Nicolai har over 20 års bred erfaring fra virksomhetsstyring, prosjektledelse og teknologidrevet produktutvikling. Han har ledet prosjekter både i industrien og offentlig sektor. Disse har variert i størrelse, geografi, kompleksitet, bransjetilhørighet og grad av høyteknologisk innhold. Han kan vise til gode, vedvarende resultater og verdiskapning på tvers av dette spekteret av prosjekter.

Nicolai er målrettet, praktisk, metodisk og kombinerer hva som fungerer kortsiktig med hva som henter ut gevinster på lang sikt. Han er vant til å jobbe med forskjellige mennesker, og interesserer seg for lagbygging.

Les mer om Nicolai sine kompetanseområder:
IT program- og prosjektledelse
IT porteføljestyring og Governance

 

Kompetanseområder:

  • Porteføljestyring
  • Program- og prosjektledelse
  • Ledelse og virksomhetsstyring
  • Endringsledelse
  • Produktutvikling
  • Forretningsutvikling

Arbeidserfaring:

  • Rådgiver, Habberstad
  • Eget konsulentselskap
  • Statkraft UK Ltd. og Statkraft Norge, Vice President/Head of projects
  • ABB/Aibel, Fungerende avdelingsleder og senior prosjektleder

Kontaktinformasjon:

E-post: nicolai.gedde@habberstad.no
Telefon: +47 978 87 663

LinkedIn