<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Raymond Evje

Rådgivning og Prosjektledelse

Prosjektledelse
Som prosjektleder har Raymond ledet store prosjekter med leveranse eller oppgradering av programvare løsninger og komplekse multidisiplinære prosjekter innenfor olje-og gassindustrien. Evje er faglig sterk på prosjektlederfaget og evner å gå ned i tekniske utfordringer. Hans prosjektlederstil kjennetegnes gjennom svært god struktur og der han bruker sin tekniske innsikt til å identifisere synergieffekter mellom prosjekter.

Endringsledelse
Raymond trives i grensesnittet mellom organisasjon og prosjekter. Han motiveres av relasjonsbygging og samhandling med mennesker og trives i rollen som tilrettelegger for godt teamarbeid. Samtidig er det hans ferdigheter som endringsleder og lagspiller han selv anser som viktigst. Gjennom hans medmenneskelige egenskaper og evne til å forstå interessenter og brukere, skapes god og effektiv kommunikasjon. Han har erfaring fra arbeid med ulike kulturer i land og områder som Asia, Afrika og Afghanistan og Midtøsten.

Kompetanseområder:

  • Prosjektledelse
  • Endringsledelse

 

Arbeidserfaring:

  • Rådgiver, Habberstad
  • TechnipFMC, Prosjektleder og Teknisk Lead
  • FMC Technologies, Service Ingeniør

Kontaktinformasjon:

E-post: raymond.evje@habberstad.no

Telefon: +47 997 46 320

LinkedIn