<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rolf Haavik

Personvernombud. GDPR og informasjonssikkerhet

Rolf Haavik har spesialisert seg innen personvern og informasjonssikkerhet og er personvernombud for flere virksomheter. Rolf er opptatt av å gi kundene et intern-kontrollsystem for personvern som er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse (risikobasert). Rolf er i tillegg opptatt av å få til personvern som faktisk fungerer i første forsøk, noe som krever god forankring i hele organisasjonen og bevisst endringsledelse.

Kompetanseområder:

 • Personvernombudstjenesten, personvern (GDPR), informasjonssikkerhet og endringsledelse.
 • Etablere og revidere styringssystem for informasjonssikkerhet tilpasset virksomheten.
 • Utarbeide metode for og gjennomføre risikovurderinger, beredskapsplaner og IT-revisjon.
 • Rådgivning og opplæring innen informasjonssikkerhet.
 • Solid erfaring som prosjektleder for store prosjekter i bank og finanssektoren.
 • Sertifiseringer: IBITGQ Certified EU GDPR Practitioner (GDPR), CISA (Informasjonssikkerhet), PROSCI Certified Change Practitioner (endringsledelse), PRINCE2 Practitioner (prosjektledelse), ISTQB (Testledelse), ITIL (IT Service management), TOGAF Certified (IT-arkitektur), Scrum Master (smidig utvikling) og PMP (prosjektledelse).

Arbeidserfaring:

 • Intern IKT-revisor
 • IT sjef - raffineriet på Slagentangen
 • Lederstillinger i IT avdeling
 • Leder for omstillingsprosjekt
 • Prosjektledelse i større IT-prosjekter

Kontaktinformasjon:

E-post rolf.haavik@habberstad.no
Telefon: +47 90 73 37 60

LinkedIn