<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rolf Haavik

Miljø, Bærekraft, ESG rapportering, informasjonssikkerhet og personvern

Rolf Haavik har spesiell interesse for ulike aspekter av virksomhetsstyring, med hovedfokus på miljø, bærekraft, informasjonssikkerhet og personvern. Rolf er opptatt av å gi kundene ledelsessystem miljø, bærekraft og informasjonssikkerhet som er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse og behov. Rolf bistår virksomheter i å etablere ledelsessystem noe som krever god forankring i hele organisasjonen og bevisst endringsledelse,

Kompetanseområder:

 • Miljø og Bærekraft. Er kjemiutdannet og har BI kurset «Bærekraft som konkurransefordel». Har ledet virksomheter med å etablere styringssystem for miljø og bærekraft og har gjennomført sertifiseringer mot ISO 9001 og ISO 14001 miljøledelse
 • Etablere og revidere styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern tilpasset virksomheten. Sertifisert ISO 27001 Lead Auditor.
 • Personvernombud for en rekke virksomheter.
 • Sertifisert på ISI 27001 og GDPR.
 • Generell rådgivning og opplæring innen informasjonssikkerhet og personvern, inklusive risikovurderinger, DPIA, beredskapsplaner og opplæring.
 • 10 års erfaring som prosjektleder for store nettbankprosjekter.
 • Sertifiseringer: IPECB ISO 27001 Lead Auditor (IT-revisjon), IBITGQ Certified EU GDPR Practitioner (GDPR), CISA (Informasjonssikkerhet), PROSCI Certified Change Practitioner (endringsledelse), PRINCE2 Practitioner (prosjektledelse), ISTQB (Testledelse), ITIL (IT Service management), TOGAF Certified (IT-arkitektur), Scrum Master (smidig utvikling) og PMP (prosjektledelse)

Arbeidserfaring:

 • Rådgivning innen bærekraft, miljø, ISO 14001 sertifisering og ESG-rapportering
 • Rådgivning innen informasjonssikkerhet og personvern
 • Prosjektledelse i større IT- og nettbankprosjekter
 • LT sjef - raffineriet på Slagentangen
 • Intern IT-revisor

Kontaktinformasjon:

E-post rolf.haavik@habberstad.no
Telefon: +47 90 73 37 60

LinkedIn