<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rolf Tamber

Anskaffelser, IT beredskap, forretningsutvikling

Rolf Tamber har lang erfaring som rådgiver og forretningsutvikler, med bred erfaring i å skape vekst samt håndtere uforutsette hendelser. Han har hos tidligere kunder bidratt med interimledelse, vekst og utvikling, anskaffelser og endringsprosjekter.

 

Les mer om Rolf sine kompetanseområder:

IT anskaffelser og forhandlingsledelse

Virksomhetsarkitektur og tjenestedesign

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

Kompetanseområder:

- Anskaffelser og forhandlinger

- Tjenestedesign

Forretningsutvikling og omstillingsprosesser

- Endringsledelse

- Sourcing og leverandørstyring

- Virksomhetskritisk IT beredskapsplanlegging og ledelse av taskforce (proaktiv og reaktiv krisehåndtering).

 

Arbeidserfaring:

  • Habberstad AS, Fagansvarlig forretningsutvikling
  • Crayon AS, Forretningsutvikler og rådgiver
  • Atea AS, Forretningsutvikler, prosjektleder og rådgiver
  • Compuware AS, Rådgiver og prosjektleder

Kontaktinformasjon:

E-post: rolf.tamber@habberstad.no

Telefon: +47 926 68 991

LinkedIn