<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Senait Haile

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Senait Haile er utdannet eksportmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole/BI Oslo, og har tatt ulike kurs og lederutviklingsprogrammer innenfor ledelse. Senait har 13 års erfaring innen HR, ledelse, prosjekt og organisasjons-utvikling fra helsesektoren. Hun vet hva som kreves for å skape en god ledelseskultur og gode team, og hva som skal til for å lykkes med implementering av administrative systemer. Senait har inngående kjennskap til hvilken kompetanse som kreves for å være leder i helsesektoren med de utfordringer og rammebetingelser det medfører.

Kompetanseområder:

  • Operativ og strategisk ledelse
  • Rekruttering
  • HR
  • Organisasjonsutvikling
  • Implementering av systemer og metoder

Arbeidserfaring:

  • Oslo universitetssykehus HF, Spesialrådgiver HR, seksjonsleder HR
  • Sykehuspartner, Prosjektansvarlig
  • Ullevål Universitetssykehus HF, Lønnskonsulent
  • NorgesVikar, Administrasjonsmedarbeider

Kontaktinformasjon:

E-post: Senait.Haile@habberstad.no
Telefon: +47 46858107

LinkedIn