<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stine Hanssen

Prosjektledelse, informasjonssikkerhet og testledelse

Stine Hanssen har erfaring fra ledelse på ulike nivåer i privat og offentlig sektor. Hun har både hatt styrende og rådgivende roller i ulike prosjekter, flere av disse knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Stine har også bred erfaring med test og testledelse. Hun har utdannelse fra NTNU og Politihøgskolen innen tekniske fag, organisasjon og ledelse.

Kompetanseområder:

 • Testledelse og testrådgivning, sertifisert ISTQB Advanced Level Test Manager
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Prosjektstyring og -ledelse, PRINCE2-sertifisering
 • Endringsledelse, sertifisert Prosci Change Manager
 • Smidige metoder, DevOps og Lean, sertifisert Scrum Product Owner

Arbeidserfaring:

 • Habberstad AS, Seniorrådgiver
 • Politiets IKT-tjenester, Seksjonssjef
 • Politiets data- og materielltjeneste, Seniorrådgiver
 • Apokjeden AS, Arbeidsleder, leder IT, kundeansvarlig
 • Apotekproduksjon AS, Produksjonstekniker
 • Alpharma AS, Operatør

E-post: stine.hanssen@habberstad.no
Telefon: +47 936 62 542

LinkedIn