<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Svein Halvard Nergård

Rådgivning og prosjektledelse. IT transisjon og informasjonssikkerhet

Svein Halvard Nergård er prosjektleder og rådgiver med bred teknisk kompetanse innen IT og telekom. Han har erfaring fra oppstart av selskaper og endringer i større etablerte selskaper. Svein Halvard har også god kompetanse innen sikkerhet, og har ledet flere sikkerhetsrevisjoner. I tillegg er han Habberstads personvernombud.

Kompetanseområder:

  • IKT systemutvikling, -implementering, -utrulling, -forvaltning og -drift
  • Oppgradering, migrering og transisjon av IKT infrastruktur og prosesser
  • Forretningsutvikling, prosjektinitiering, prosjektering og anskaffelser
  • Prosjektledelse, testledelse og kvalitetssikring
  • Sikkerhet (fysisk, nettverk, applikasjon, rutiner)
  • Sertifisert innen PMP, PRINCE2 Practitioner, Certified Scrum Master, ITIL, PROSCI Certified Change Practitioner, ISTQB og TOGAF Certified, CISSP, GDPR, Management of Value (MoV)

Arbeidserfaring:

  • Habberstad, EVRY, Eget konsulentfirma. Rådgiver og prosjektleder
  • Alfatjenester, Global Name Registry, NamePlanet. Medgrunnlegger og ansvarlig på flere områder
  • Telenor, Forsvaret. Prosjektleder, leder, tekniker