<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Svein Hansen

Virksomhetsstyring og prosjektledelse

Svein Hansen har spesialisert seg innen IKT-strategier, anskaffelse og innføring av IKT-løsninger, test- og prosjektledelse, leverandørstyring og gevinstrealisering.

Kompetanseområder:

 • Omstilling vha IKT
 • Strategiutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Anskaffelse og forhandling
 • Prosjektledelse
 • Sertifiseringsprosesser
 • Testledelse
 • Sertifisert CISA, ITIL, ISTQB, MoV,  MoP, PRINCE2 Practitioner, PROSCI Certified Change Practitioner (ADKAR), TOGAF Certified

Arbeidserfaring:

 • Partner - Habberstad AS
 • Business Process Development Manager - Hydro Agri Production
 • IS/IT Manager - Hydro Agri Europe
 • IT-sjef - Hydro Agri HQ

Kontaktinformasjon:

E-post: svein.hansen@habberstad.no
Telefon: +47 92 25 36 36

LinkedIn