<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Terje Jacobsen

Prosjekt- og endringsledelse, virksomhetsarkitektur

Terje Jacobsens spesialområde er prosjektledelse og gjennomføring av endringsprosesser. Han har erfaring fra produktutvikling og prosjektledelse i IT-industrien og konsulentbransjen. Terje har ledet prosjekter innen produktutvikling, produksjonsstyring, infrastruktur, IS-management og saksbehandlingsstøtte. Terje er sertifisert prosjektleder PMP, og sertifisert PROSCI Certified Change Practitioner. Han har erfaring med smidig utvikling og er sertifisert som Scrum Master og Scrum Product Owner.

Kompetanseområder:

 • IT-arkitektur og -infrastruktur
 • Datamodellering og databaser
 • Systemanalyse
 • Prosessmodellering og -forbedring
 • Funksjonell spesifikasjon og oppfølging av utvikling og leveranser
 • Testledelse
 • Prosjektledelse

Arbeidserfaring:

 • SimX AS, Norsk Data AS Tandberg Data AS. Utvikler, prosjektleder og avdelingsleder
 • Norsk Data AS, Dolphin Server Technology AS. Markedsføring
 • Tandberg Data AS. Prosjektleder
 • Avenir AS, Ementor AS, Management-IT AS, Serviceguard AS. Prosjektleder
 • CargoNet AS, IT-sjef

Kontaktinformasjon:

E-post: terje.jacobsen@habberstad.no
Telefon: +47 95 10 30 16

LinkedIn