<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tom Reffhaug

Leder av strategi og forretningsutvikling

Toms fagkompetanse på områdene virksomhetsarkitektur og designledelse er i tråd med Design og Arkitektur Norges (DOGA) anbefalte tilnærming til radikal innovasjon i offentlig og privat sektor. Hans erfaring fra å jobbe med forretningsutvikling i internasjonalt ledende virksomheter er sentralt i våre prosjekter, Reffhaug  jobber også med innovasjon internt i Habberstad. Gjennom samtaler og utforskning av muligheter, basert på erfaringer fra relevante problemstillinger i sammenlignbare virksomheter, vil våre kunder få tilgang til vårt tverrfaglige miljø av senior rådgivere.

Tom er opptatt av hvordan virksomheter best kan benytte teknologi i sine verdikjeder og for å realisere sin strategi. Arkitektur og tjenestedesign er kraftige verktøy for ledere som fokuserer på digital transformasjon. Modellering av virksomheten og visualisering av forretningsmodeller og kjerneprosesser gir økt forståelse av egen virksomhet. 

Tom har internasjonal arbeidserfaring som forretningsutvikler fra globale IT-selskaper, utdannet MBA i internasjonal ledelse, og sertifsert på de mest brukte rammeverk og metodikker for virksomhetsarkitektur og IT ledelse. Han har en strategisk tilnærming til IT, med fokus på hvordan teknologi kan understøtte virksomheter, og hvor i verdikjeden IT best kan anvendes.   

Tom har også omfattende erfaring med utvikling av rammeverk for digital transformasjon, og utforming av tjenestekataloger for ledende nordiske teknologiselskaper. 

Han har også vært grunnlegger og styreleder i AEA (Association of Enterprise Architects i Norge), jobbet med virksomhetsarkitektur siden 2005, og har arbeidet med utfordringer i dialogen mellom forretning og IT i over 20 år.

 

Les mer om Tom sine kompetanseområder:

Virsomhetsarkitektur og Tjenestedesign

IT program- og prosjektledelse

IT porteføljestyring og Governance

Endrings- og omstillingsprosesser

Kompetanseområder:

  • Virksomhetsarkitektur og tjenestedesign
  • Portefølje- og virksomhetstyring 
  • Program- og prosjektledelse

Arbeidserfaring:

  • Habberstad AS - Leder av strategi og forretningsutvikling
  • Habberstad AS, Fagansvarlig Arkitektur og Tjenestedesign
  • Crayon ASA, Chief Enterprise Architect
  • Dell, Service Development Manager
  • Atea ASA, Forretningsutvikler
  • Telenor, National Sales Manager Telehuset
  • Hewlett-Packard (HP), Financial Services Country Manager

Kontaktinformasjon:

E-post: tom.reffhaug@habberstad.no

Telefon: +47 958 55 000

LinkedIn