<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vegard Østhagen

Informasjonssikkerhet, prosjektledelse, offentlige anskaffelser 

Vegard har relevant kompetanse og erfaring innen informasjonssikkerhet, prosjektledelse og offentlige anskaffelser. Som prosjektleder har han blant annet vært ansvarlig for å utarbeide styringssystem for informasjonssikkerhet basert på ISO27001. Han har også jobbet med kartlegging av prosesser og systemer samt avdekning, kommunisering og håndtering av risiko relatert til informasjonssikkerhet, personvern og GDPR.

Som PRINCE2-sertifisert prosjektleder er han opptatt av å lage gode realistiske planer, sikre roller, ansvar og rapporteringslinjer som sørger for god kommunikasjon i alle ledd. Han er en pådriver for å finne gode nøkkelindikatorer som gir gode rapporter til prosjekteier og forenkler gevinstrealiseringen når prosjektet sluttføres.  Vegard er opptatt av digital samhandling, og har vært ansvarlig for utvikling og oppfølging av samhandlingsstrategier, regler for datalagring og bevaring/kassasjon samt planlegging og gjennomføring av foredrag, arbeidsmøter og opplæring. Vegard brenner for tiltak som bidrar til effektivisering av arbeidsrutiner, digitalisering og automatisering ved bruk av moderne verktøy som Power Platform. 

Kompetanseområder:

    • Informasjonssikkerhetsledelse 
    • Risikostyring 
    • Skytjenester 
    • Styringssystem 
    • Prosjekt- og endringsledelse 
    • Digitalisering og digital samhandling 
    • Offentlige anskaffelser 

Arbeidserfaring:

   • Rådgiver informasjonssikkerhet, Jernbanedirektoratet 
   • Rådgiver IKT, Jernbanedirektoratet 
   • Rådgiver nettbasert samhandling, Jernbanedirektoratet 
   • Rådgiver samhandling, Jernbaneverket 

Kontaktinformasjon:

E-post: vegard.osthagen@habberstad.no
Telefon: +47 41319106

LinkedIn