<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er coaching?

Coaching er en samtale der coachen hjelper deg med å tydeliggjøre ambisjoner og mål, og motivere til handling. Formålet er at du får en bedre forståelse for hvordan du kan oppnå endring, bedre relasjoner og bedre resultater i din hverdag. Coachen er en sparringspartner som gjennom å stille gode og reflekterende spørsmål bidrar til at du selv kommer fram til hva som er rett for deg. 

3
14

Hvordan gjør vi det?

Coaching er en prosess, og som oftest trenger vi flere møter. Det er den som coaches som styrer tempo og utvikling i prosessen, men som coach legger vi til rette for en overordnet, anbefalt struktur, som for eksempel kan se slik ut:

  • Vi identifiserer utfordringen, avgrenser den, og får en god forståelse av dagens situasjon
  • Sammen blir vi enige om motiverende og realistiske mål for coachingen, og konkret handling som kan bidra til å løse utfordringen
  • Vi hjelper deg til å bli bevisst egne oppfatninger og overbevisninger, som noen ganger kan stå i veien for å få til det du ønsker
  • Vi finner fram til hvilke ressurser og egenskaper du har, som kan være nyttig i situasjonen og bidra til måloppnåelse
  • Vi anerkjenner at det er din utviklingsprosess og at den skjer i ditt tempo. Vi støtter deg, utfordrer deg og heier på deg - og ikke minst; feirer de små seirene underveis!

Lederrådgivning

Noen ganger står du kanskje i en krevende utfordring som leder der du ikke ønsker coaching, men konkrete råd fra en erfaren person som ikke er del av egen organisasjon?  Våre seniorrådgivere har til sammen bred kompetanse innen ledelsesfaget og erfaring fra ulike virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi er også ydmyke nok til å ikke gi råd om noe som er utenfor eget kompetanseområde.

Ta kontakt med oss, så finner vi ut sammen om det er coaching eller rådgivning og sparring som er rett for deg i din situasjon. 

5

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Søren Kierkegaard (1813 – 55)
Filosof og forfatter

Sammen skaper vi verdi

Vi er opptatt av å skape en åpen og tett relasjon, i tillegg til kompetanseoverføring i arbeidet med porteføljestyring. Våre konsulenter har omfattende erfaring og kan lede dere gjennom hele porteføljearbeidet eller være en rådgiver som utfyller og bistår i deler av prosessen der det er behov. Gjennom gode workshops og analyser involverer vi de relevante parter og sikrer opplæring og den innføring som kreves. Sammen skaper vi verdi, forbedrer eksisterende virksomhet og utvikler nye muligheter.

Ønsker du mer informasjon om coaching

Ta kontakt for en uformell prat

te_habberstad-1723 Nett og annet

Anne Skinnemoen

Leder – og organisasjonsutvikling, Coaching og selvledelse

E-post: anne.skinnemoen@habberstad.no
Telefon: +47 98 630 813

te_habberstad-0213

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling. Foredragsholder. Coach.

E-post: AnneLise.Heide@habberstad.no
Telefon: +47 95 03 161 7

Nylige artikler

Posts by Tag