Habberstads personvernerklæring

Habberstads personvernerklæring

Habberstad AS, ved daglig leder, er databehandler for personopplysninger i forbindelse med våre klienters rekrutteringsoppdrag, samt for:

 • kandidater til fremtidige stillinger
 • ansatte og innleide rådgivere
 • brukere av våre nettsider
 • kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). 

Har du spørsmål rundt dine rettigheter ifm. personvern i Habberstad AS, kontakt
pvo@habberstad.no.

Dine rettigheter 

Rett til innsyn: 

Alle som ber om det, har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Habberstad foretar. Dersom du er registrert i Habberstad sine systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Rett til sletting og endring:

Dersom Habberstad behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve å få rettet eller slettet personopplysninger. Videre kan du kreve sletting dersom behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker dette tilbake.

Databehandlere

Habberstads har flere databehandlere:

 • Microsoft Office365 som kontorstøtte verktøy. Eposter om ansatte og kandidater lagres i skyen i Europa i Office365 hos Microsoft
 • Recruitment Manager AS for RecMan (rekrutteringprosess, med epost og søknader)
 • Tripletex AS for lønns- og regnskapsdata
 • Digiflow for driftstøtte
 • Refapp for innhenting av referanser
 • Aon Assessment for personlighetstester
 • Oneflow på digital signering
 • HubSpot for skjema

En standard databehandleravtale eksisterer mellom Habberstad og våre databehandlere. Personopplysninger utleveres ikke fra Habberstad til andre aktører, uten samtykke fra den registrerte. Personopplysninger overføres eller behandles kun i EU/EØS og Storbritannia.

Behandling av personopplysninger ifm. rekrutteringsoppdrag

Habberstad er Databehandler:

Habberstad er databehandler på vegne av vår oppdragsgiver, som er behandlingsansvarlig. Ved å sende inn søknad på en stilling, samtykker kandidaten til behandlingen for den aktuelle stilling. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av søknad, CV, e-poster og Habberstads vurderinger av kandidaten i Habberstads systemer
 • Oversendelse av søknad, CV og Habberstads vurderinger av kandidaten til oppdragsgiver.

CV’er og eventuelle vurderinger av kandidater lagres inntil 12 måneder med begrunnelse i at dersom en nyansatt kandidat slutter i sin nye stilling etter kort tid kan Habberstad være forpliktet til å finne ny kandidat til stillingen. Det er relevant å bruke samme søkere til den samme stilling (samme formål).

Habberstad er Behandlingsansvarlig:

Kandidaten kan gi samtykke til utvidet lagring av søknad, CV, e-poster og Habberstads vurderinger av kandidaten i Habberstads systemer for eventuell bruk i fremtidige ansettelsesprosesser som Habberstad utfører. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av søknad, CV, e-poster og Habberstads vurderinger av kandidaten i Habberstads systemer
 • Oversendelse av søknad, CV og Habberstads vurderinger av kandidaten til fremtidige oppdragsgivere.

Informasjonen i denne behandlingen, hvor Habberstad er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres i 5 år. Informasjonen slettes deretter.

Behandling av personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere

Habberstad er behandlingsansvarlig for personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere i Habberstad. Personopplysninger og lønnsinformasjon lagres i Microsoft Office365 for kontorstøtte verktøy samt i Tripletex AS. Behandlingen baseres på ansettelsesavtale. Ansatte og innleide rådgivere har rettigheter ihht Personopplysningsloven.

Habberstad nettsted

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere og driftes av HubSpot. Trafikkdata deles med Google, Facebok og LinkedIn. Øvrige innsamlede opplysninger er det kun Habberstad og databehandlerne som har tilgang til. Vi bruker analyseverktøy i HubSpot på vårt nettsted. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Følgende informasjonskapsler brukes på Habberstad.no:

HubSpot bruker informasjonskapsler til å produsere statistikk som viser bruksmønsteret for Habberstad.no. Les mer om HubSpot og bruk av informasjonskapsler her.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

Spørreundersøkelser

Daglig leder har ansvaret for Habberstads spørreundersøkelser. Habberstad bruker Questback til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Habberstad vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Habberstad eller Questback samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Habberstad identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte Questback til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.