<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre oppdrag

Bank og forsikring - Samferdsel - Helse - Handel og industri - Offentlig sektor

Habberstad har lang og bred erfaring innen både privat og offentlig sektor. Her ser du et utvalg av våre oppdrag.

Boots Norge AS

Prosjektledelse

Prosjektlederstøtte for forberedelse av nytt personvernreglement (GDPR).

Les mer 

Helsedirektoratet

Anskaffelse og prosjektledelse

Habberstad ble valgt som prosjektleder til Digital innholdsplattform.

Les mer

POLITIETS IKT-TJENESTER

Prosessorientering

Etablering av prosesser for Anskaffelser, Leverandør- og kontraktsoppfølging samt Sourcingvurdering.

Les mer

Utdanningsforbundet

Prosjektledelse

Prosjektlederstøtte for forberedelse av nytt personvernreglement (GDPR).

Les mer

Nordic Choice Hotels

Prosjektledelse

Prosjektlederstøtte for forberedelse av nytt personvernreglement (GDPR).

Les mer 

Kompetanse Norge

Prosessleder for utredning av publiseringsverktøy

Kartlegging og utredning av publiseringsplattformer for kurs som definerer krav og ønsker.

Les mer

Workplace by Facebook

Implementeringsprosjekter med Cloudworks

På oppdrag fra Cloudworks har Habberstad levert prosjekt-, transformasjon- og prosjektledelse for en rekke prosjekter i inn- og utland.

Les mer om Cloudworks referanser 

Direktoratet for e-helse

Programleder

Koordinering av helsesektorens arbeid og samarbeid med Skatteetaten på modernisert folkeregister ved digitalisering av fødsels- og dødsmeldinger.

Les mer

Wavetrain Systems AS

Kvalitetssikring og revisjon

Varslingsløsninger for jernbane. Habberstad bistår med utvikling, sertifisering, sikkerhet, test og arkitektur for selskapet.

Les mer

Eika Gruppen

Prosjektledelse

Videreutvikling av eFaktura for nettbank og mobilbank. Ja-takk-til-alle (JTTA) på eFaktura.

Les mer

AF Gruppen

Anskaffelse og innføring av ServiceNow

Habberstad bisto AF Gruppens IT-avdeling med å anskaffe og innføre nytt Service Management verktøy. 

Les mer

Eika Gruppen

Effektivisering og standardisering av Eika Alliansens tjenester innen kontanthåndtering, innskudds- og uttaksautomater. 

Les mer

 

Eika Gruppen

Prosjektledelse

Implementering av prosjektene Bli kunde, AHV-klassifisering og digitalisering.

Les mer

Lørenskog kommune

IKT forretningsplan

Utarbeidet kort- og langsiktig plan med bred medvirkning fra kommunen.

Les mer

REC ScanCell

Outplacement

Lede, utvikle og håndtere nedbemanning.

Les mer

Folkehelseinstituttet

Prosjektledelse

Sikre stabil og sikker IT drift i overgangsperiode og sørge for at IKT tjenester oppfyller bestemte krav. Understøtte Norsk Helsenett i å etablere et felles tjenestesenter for 11 etater.

Les mer

Wallenius Wilhelmsen

Modernisering av globale IT-løsninger

Knyttet sammen effektive IT-løsninger i de ulike enhetene i konsernet som er i et krevende konkurranseklima.

Les mer

SpareBank 1

Felles IT-plattform

Testledelse gjennom prosjektet "Innføring av felles allianseplattform".

Les mer

AF Gruppen 

Innføring av metodikk og prosesser for porteføljestyring og prosjektgjennomføring 

Les mer

Wallenius Wilhelmsen

Prosjektleder nytt WAN

Innføring av nytt Wide Area Network (WAN) til 80 lokasjoner worldwide.    

Les mer

SiPro AS

Outplacement

Levert et komplett og kompakt outplacement-program som omfattet alle ansatte.

Les mer

Sporveien

Etablering av ny IT-infrastruktur

Sikker og stabil drift. Effektiv prosjektledelse.

Les mer

Stortinget

Dokumentstyring og lagring

Etablert en ny enhetlig løsning for dokumentstyring og lagring for partigruppene, komiteene og deler av administrasjonen.

Les mer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Rekruttering av ny økonomileder

Les mer

Sporveien

Prosjektleder Ny Illustrated Part List (IPL)

IPL er en del av et materialstyringsystem der en bruker 3D illustrasjoner for å finne deler som trengs ved vedlikehold og service på trikk.

Les mer

Sporveien

Anskaffelse og prosjektledelse

Anskaffelse og implementering av nytt Intranett.

 Les mer

Sporveien

Prosjektleder E-handel

Løsning som ivaretar anskaffelser av indirekte materiell eller ikke lagerført materiell. Sikre at kjøp gjøres i henhold til gjeldende regelverk.

Les mer

Avinor

Risikovurdering

Prosjektleveranse av risikorapport etter interne arbeidsmøter og workshops. 

Les mer

Sporveien

Porteføljestyring

Utarbeide og etablere prosesser for prosjekt- og porteføljestyring på tvers av organisasjonen.

Les mer

SpareBank 1

Prosjektledelse

Utvikling og implementering av
helautomatiserte samt selvbetjente tjenester for privat og forretningsmarkedet.

Les mer

Oslo kommune

Nytt flyktningsystem

Anskaffelse og innføring av et nytt system for administrasjon av støtte og tiltak for nyankomne asylsøkere. 

Les mer

EDDA Media

Rekruttering

Bistått gjennom mange år med rekruttering på topplederstillinger, operasjonelle stillinger på fagområder og i den sentrale administrasjon samt i selskapets datterselskaper.  

Ikke funnet