<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi arbeider med digitale endringsprosesser og rekruttering av dyktige medarbeidere

Trygghet for gode resultater

Habberstad AS er et norsk firma som leverer IT-rådgivning, prosjektledelse og rekrutteringstjenester. Vi gir deg økt kapasitet, oppdatert kompetanse og en kortere vei til suksess. Selskapet er fullt ut eid av ansatte og er basert i Oslo.

De tidlige årene

Habberstad AS trekker sin historie tilbake til sivilingeniør Asbjørn Habberstad (1901-1970), som grunnla rådgivingsselskapet AS Asbjørn Habberstad i 1940. Virksomheten dreide seg i mange år hovedsakelig om effektivisering og tidsstudier.

Mye av metodegrunnlaget ble i disse årene hentet fra amerikansk forskning og praksis, særlig Scientific Management, også kalt Taylorisme etter opphavsmannen, Frederick Winslow Taylor. Slike effektiviseringstiltak kunne være kontroversielle, men bidro sterkt til den modernisering av næringsliv og offentlig forvaltning som Norge opplevde i etterkrigstiden.


Nyere tid

Etter en oppkjøpsbølge tidlig på 90-tallet var de fleste større konsulentselskapene i Norge eid av utenlandske selskaper. Dette gjaldt også AS Asbjørn Habberstad, som ble kjøpt av det amerikanske selskapet A.T. Kearney. Dagens Habberstad AS ble etablert av ni tidligere Habberstad-konsulenter for å kunne tilby konsulenttjenester basert på norske verdier og norsk forståelse av utfordringene næringsliv og forvaltning står overfor.

Habberstad var blant de første eksperter på prosjektledelse ved innføring av moderne IT-løsninger. Slik er det fortsatt.

 

Logo gjennom tidene 2

Jobb hos oss

Er du en selvgående prosjektleder med sterk gjennomføringsevne eller er du en dyktig rekrutterer? Da kan Habberstad være det rette stedet for deg. Vi er et ettertraktet konsulentselskap både innenfor privat og offentlig sektor.

Se våre ledige stillinger!