Om oss

Våre dedikerte rådgivere bistår hver dag offentlige og private organisasjoner gjennom digitale endringsprosesser og rekruttering av morgendagens toppledere.

Trygghet for gode resultater

Habberstad er et fremtidsrettet konsulentselskap som kan vise til lange kundeforhold. Vi er opptatt av å se muligheter, lytte og skape  gode kundeopplevelser. Fagkompetanse i kombinasjon med erfaring og solide løsninger gir trygghet for gode resultater i alle våre prosjekt.

Vi er dedikerte og jobber hver dag jobber med å støtte offentlige og private organisasjoner gjennom digitale endringsprosesser og rekruttering av morgendagens toppledere. Våre tjenesteområder strekker seg fra senior program- og prosjektledere, til lederutvikling og rekruttering av toppledere i viktige posisjoner i offentlig og privat sektor.

Strategisk rådgivning

Våre rådgivere skaper gjennom gode dialoger og samspill de beste forutsetninger for å lykkes sammen med et bærekraftig perspektiv. Våre rådgivere er spesialister innen digital transformasjon, strategi, offentlige anskaffelser, prosjekt- og prosessforbedring, informasjonssikkerhet og endringsledelse. Gjennom strategisk rådgivning har vi et bevisst forhold til mangfold og likestilling. Der vi kan påvirke jobber vi for å redusere klima- og miljøavtrykket for oss og våre kunder.

Habberstad_toppbilde_itProsjekt1

Tverrfaglig tilnærming 

Som et helhetlig konsulentselskap og eksperter på prosjektledelse og digital transformasjon jobber vi etter en tverrfaglig tilnærming og drar nytte av hverandres fagkunnskap. Våre tverrfaglige team tilfører seniorkompetanse innen lederrekruttering, lederutvikling, endringsledelse, prosjektledelse, gevinstrealisering, grønn vekst og bærekraftig utvikling. Vi tilbyr alltid det teamet vi mener er best kvalifisert til å løse våre kunders forventninger til både kompetanse og kapasitet.

Sammen leverer vi resultater vi er stolte av.

0

Ansatte

0

Års erfaring

0%

Kvinner i styret

0%

Kvinner i selskapet

Verdi gjennom bærekraft og digitale endringer

Som konsulent- og rådgivningsselskap har vi et tydelig miljø- og bærekraftansvar. Vi fremmer en bærekraftig utvikling i alle ledd av virksomheten, fra våre interne ressurser og innkjøp, til rådene vi gir våre kunder. Gjennom vårt arbeid, både som selskap og gjennom våre tjenester, bidrar vi til å utvikle muligheter for mennesker og organisasjoner i alle våre viktige samfunnsoppdrag og prosjekter.

Miljø_10_retusj
Dialog i lobbyen # 2_toppbilde

Habberstad er en arbeidsplass med engasjement for vårt samfunnsansvar i våre prosjekter. Vi ønsker at vårt daglige arbeid skal ha en positiv innvirkning på samfunnet.

Snakk med våre rådgivere

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, program og prosjektledelse

Rebecca Norrie-Moe

Bid Manager

Helle Bjørge

Salgs- og markedsansvarlig

Harald Mæhle

Digitalisering og ledelse, Prosjektledelse, Styreleder