<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
te_habberstad-0026-min

Vår visjon 

Vår visjon er å "Skape bærekraftige virksomheter gjennom våre tjenester". Habberstad er en arbeidsplass med et engasjement for miljø, sosialt ansvar og bærekraft. Vi ønsker at vårt daglige arbeid skal gi gode ringvirkninger i samfunnet - en mening utover å tjene penger.Vi opplever at våre kunder i økende grad krever at deres leverandører tenker miljø og bærekraft, og kan rapportere resultater. Habberstad stiller med de samme kravene til våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi jobber strategisk for at alle våre tjenester tar hensyn til miljø og bærekraft og kan bidra til at verden blir et litt bedre sted. Som grønne rådgivere ønsker vi å bidra til å realisere våre kunders bærekraftsmål for fremtidig grønn vekst, og bistå med det arbeidet som kreves med tanke på miljø og klima, sosiale forhold og kravene til rapportering som kreves.  

Trygghet for gode resultater

Habberstad er et fremtidsrettet konsulentselskap som kan vise til lange kundeforhold. Vi er opptatt av å se muligheter, lytte og skape de gode kundeopplevelsene. Fagkompetanse i kombinasjon med erfaring og solide løsninger gir trygghet for gode resultater i alle våre prosjekt. Våre tjenesteområder strekker seg fra senior program- og prosjektledere, til lederutvikling og rekruttering av toppledere i viktige posisjoner i offentlig og privat sektor. 

te_habberstad-3811
087_te_habberstad-6625

Tverrfaglig tilnærming

Som et helhetlig konsulentselskap og eksperter på prosjektledelse og innføring av moderne IT-løsninger jobber vi etter en tverrfaglig tilnærming og drar nytte av hverandres fagkunnskap. Våre tverrfaglige team tilfører seniorkompetanse innen lederrekruttering, lederutvikling,  endringsledelse, prosjektledelse og gevinstrealisering. Sammen oppnår vi resultater vi kan være stolte av. 

Strategisk rådgivning

Våre rådgivere ønsker gjennom gode dialoger og samspill å skape de beste forutsetninger for å lykkes sammen med et bærekraftig perspektiv. Gjennom strategisk rådgivning har vi et bevisst forhold rundt mangfold og likestilling. Der vi kan påvirke jobber vi for å redusere klima- og miljøavtrykket for oss og våre kunder. Vi skaper arbeidsplasser og bistår i viktige samfunnsoppdrag og rekrutteringer i hele landet. Vårt mål er å tenke bærekraft i alle ledd, både internt og eksternt og i alle våre tjenester.  

te_habberstad-3852-min-1
Alle ikoner RGB_bokmÜl med logo1

Våre bærekraftsmål

Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål, som handler om å se sammenheng og avhengighet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. I Habberstad har vi valgt oss ut 6 bærekraftsmål som vi kan bidra til i vår virksomhet og i tjenestene vi leverer. 

5.    Likestilling mellom kjønnene

9.    Industri, innovasjon og infrastruktur

11.  Bærekraftige byer og lokalsamfunn

12.  Ansvarlig forbruk og produksjon 

13.   Stoppe klimaendringene

17.   Samarbeide for å nå målene 

Les mer om grønn omstilling og bærekraft her 

80 år i norsk næringsliv

Habberstad trekker sin historie tilbake til 1940 da sivilingeniør Asbjørn Habberstad grunnla selskapet Rådgivingsselskapet AS Asbjørn Habberstad. Virksomheten dreide seg i mange år i hovedsak om effektivisering og innføring av IT løsninger. På 90-tallet ble selskapet kjøpt opp av det amerikanske selskapet A.T. Kearney. Dagens Habberstad er etablert av ni tidligere Habberstad konsulenter. Vi er stolte av å være et av landets eldste konsulentselskap som evner å være nytenkende både internt, og med våre kunders behov.

Skjermbilde 2021-08-03 kl. 12.17.05

Jobb hos oss 

Vår drivkraft ligger i spennende oppdrag og muligheten til å bygge våre kunder for fremtiden.  Er du en selvgående prosjektleder med sterk gjennomføringsevne eller en dyktig rekrutterer? Vi er kontinuerlig på jakt etter dyktige kollegaer som verdsetter gode kollegaer og et solid fagmiljø. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Legg inn CV 

te_habberstad-0024

Vi hører gjerne fra deg 

Ta kontakt med oss

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder

E-post: jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124

064_te_habberstad-0186

Helle Bjørge

Salgs- og Markedsansvarlig

E-post: helle.bjorge@habberstad.no
Telefon: +47 975 72 720