Slik kommer du i gang med miljøsertifisering

Det er viktig å få med hele organisasjonen på veien mot sertifisering. Styre og ledelse må diskutere hvordan virksomheten skal forholde seg til miljø og bærekraft, og stille seg bak et løp mot sertifisering. Ansatte må motiveres til å bidra for å få det beste resultat. Godt gjennomført kan en miljø og bærekrafts-reise skape entusiasme i virksomheten og øke lojaliteten til eksisterende ansatte og bidra til å få inn nye. Mange ansatte vil kunne føle at deres arbeid blir enda mer meningsfylt.

Design uten navn-3
Bærekraft og rapporter

Et ledelsessystem

De fleste virksomheter krever at deres leverandører tar utfordringene på klima, miljø og bærekrafts på alvor. Den enkleste måten å dokumentere dette på, er å ha et ledelsessystem for miljø og bærekraft som er sertifisert på ISO 14001 Miljøledelse. 14001 sertifisering dekker kun miljøsiden av bærekraft, men Åpenhetsloven og fremtidige EU lover vil kreve et virksomhetene har alle aspekter inne i ledelsessystemet. Habberstad anbefaler derfor å ta alt samtidig, det henger sammen på flere måter.Habberstad er ISO14001 sertifisert og har rådgivere som kan bistå i dette arbeidet .

Din veileder til å bli sertifisert 

Habberstad har erfaring på bærekraftsreisen frem til sertifisering og vil kunne tilpasse reisen til din virksomhet. Kanskje er dere godt i gang, men har ikke formalisert det i en vesentlighetsanalyse, dere mangler å konkretisere miljøaspektene eller ønsker all informasjon samlet i et ESG regnskap? 

te_habberstad-4043-min

Veien til miljøsertifisering

ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering som hjelper din bedrift med å redusere sin belastning på miljøet. ISO 14001legger  til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Sirkulær og blad
Opplæring og motivasjon av ledelse og ansatte om FNs bærekraftsmål, og fasilitering av prosess for å velge ut de mest relevante bærekraftsmål for din virksomhet.
Avdekke hvilke lover som gjelderhvordan de berører virksomheten og utarbeide samsvarserklæring.
Kartlegge virksomhetens interessenter og dokumentere hva som er de mest vesentlige aspekter å jobbe med på miljø, sosiale forhold og governance.
Prosess for å velge ut de mest relevante tiltak for virksomheten med alle ansatte. Tiltakene vil ofte samlet resultere i reduserte kostnader, når virksomhetens kreativitet får spillerom. 
Identifisere aktuelle samarbeidspartnere og hva kan virksomheten gjøre for verden (CSR). De fleste virksomheter har noe de kan bidra med for andre. Det trenger ikke koste stort og gir ofte en ekstra mening med arbeidet.
Etablere en miljøpolicy og miljøstrategi som samsvarer med og støtter opp under bedriftens virksomhetsstrategi
Her tilbyr vi  ulike verktøy for systematisk registrering av ESG informasjon, avhengig av virksomhetens modenhet. Vi har enkle verktøy som kan fungere i en oppstartsfase og samarbeid med Position Green for mer avansert ESG rapportering.
Oppdatere virksomhetens ledelsessystem med miljø- og bærekraftsaspekter, som kreves for ISO 14001 sertifisering og kontinuerlig forbedring.
Oppdater virksomhetens rutiner for hovedprosessene til å ta mer hensyn til miljø, sosiale forhold og governance, som en del av ordinær drift.

Les om grønn omstilling og bærekraft i Habberstad  

te_habberstad-0134

Snakk med våre fageksperter

Habberstad, skjerm oppløsning-2

Kristine Lindberg

Bærekraftansvarlig, lederutvikling og medarbeiderskap.

E-post: kristine.lindberg@habberstad.no
Telefon: +47 47 37 27 57

rolf_haavik_

Rolf Haavik

Personvernombud. GDPR og informasjonssikkerhet

E-post: rolf.haavik@habberstad.no
Telefon: +47 90 73 37 60

Nylige artikler

Posts by Tag