Trappen for grønn vekst er et strategisk verktøy for reell organisatorisk omstilling til en bærekraftig virksomhet. Med vårt tverrfaglige team bistår vi deg og din virksomhet i alle stegene.

 

Fra grå til grønn vekst

Flere ser i dag at det er umulig å ha evig vekst på en begrenset klode. Såkalt «grå vekst» tar en stadig større del av klodens biologiske kapasitet. Dette vil føre med seg økende kostnader.

Samtidig viser studier at bærekraftige virksomheter er lønnsomme. De gir bedre risikohåndtering, bedre produktivitet og mindre ressursbruk i produksjonen. I tillegg er måten de håndterer ansatte bedre og de har noe høyere salgsrate fordi merkevaren er styrket når den er bærekraftig.

 

Sykkel

Seks steg til bærekraft

Trappen for grønn vekst er en svært nyttig modell for å gjøre systematiske endringer i en virksomhet. Når vi anvender dette verktøyet i samarbeid med kunde, bruker vi blant annet tjenestedesign og systemtenkning som metodisk tilnærming. Hver prosess er unik for hver virksomhet. 

Bærekraft og rapporter

Verktøyet er utviklet av Per Espen Stoknes, klimapsykolog med PhD i økonomi, og leder Senter for grønn vekst på BI. 

Hvordan kan bedriften din bidra i samfunnet?  Eksempler på tiltak i trinn 1 kan for eksempel være: 

- Støtte en frivillige organisasjoner.
- Gi overskuddet fra et bestemt produkt, eller 1 kr per solgte produkt til ideelle organisasjoner. 
- Kjøp karbonkvoter for å kompensere for utslipp som bedriften forårsaker
- Bidra i lokalsamfunnet ved å støtte et idrettslag eller en ryddeaksjon.

Pass opp for grønnvasking - det viktigste er hva du gjør på de neste stegene! 

Forbedre arbeidsplassen og bygg(ene), både med tanke på miljø og helse. Målet med dette steget kan være å bli miljøsertifisert, f.eks ISO 14001 eller en annen sertifisering.

Eksempel på tiltak: 

- Minimere avfall og ha fokus på resirkulering og gjenbruk
- Etterspør en mer bærekraftig kantine som har fokus på vegetarisk mat og redusert matsvinn. 
- Skap et “grønnere bygg” ved å innføre fornybar energi, sørge for effektiv strømbruk og leie fremfor å eie møbler. 
- Legg til rette for miljøvennlig mobilitet og bruk av transport for ansatte i bedriften. 

Hvordan etterlever dine leverandører hensyn til miljø og menneskerettigheter? Etter å ha gjort ryddearbeid innad i egne skap, kan dere sette krav til leverandører og samarbeidspartnere. Dette innebærer å samarbeide og stille bærekraftige krav til de andre selskapene i leverandørkjeden. 

Når dere har kommet til dette trinnet, må vi finne ut hvordan vi kan levere mest mulig verdi, med bruk av minst mulig ressurser. Her kommer systemtenkning inn som et viktig fagområde. Det kan innebære å endre på produksjonsprosesser og/eller teknologier for å produsere og levere produkter og tjenester til kunder, mest mulig bærekraftig.  

Din tjeneste- og produktporteføljen handler om hva du leverer. Dette trinnet går ut på å fase ut de mest ressurskrevende og miljøbelastende produktene/tjenestene og erstatte dem med nye, renere produkter som er bedre i et livssyklusanalyse perspektiv.

Det siste steget innebærer å gjøre hele forretningsmodellen til en driver for en grønn vekst i samfunnet. Dette innebærer å legge om hele virksomheten, med bærekraft som hoveddrivkraft. 

Vi kan bistå i riktig retning 

En av de største barrierene for ledere som ønsker å gjøre sin virksomhet bærekraftig, er mangel på kompetanse om hvordan de skal få bærekraft inn i kjernevirksomheten til bedriften.

I Habberstad har vi svært god erfaring med å anvende det strategiske verktøyet «Grønn vekst trappen». Trappen er et metodisk rammeverk for hvordan ledere, steg for steg, kan ta sin virksomhet i en reelt grønnere retning – samtidig som de ivaretar lønnsomhet og sparer ressurser.

 

165_habberstad_4545

Våre fageksperter hjelper deg gjerne 

Kristine Lindberg

Kristine Lindberg

Bærekraftig ledelse, lederutvikling og medarbeiderskap

E-post: kristine.lindberg@habberstad.no
Telefon: +47 41 51 71 70

rolf_haavik_

Rolf Haavik

Personvernombud. GDPR og informasjonssikkerhet

E-post: rolf.haavik@habberstad.no
Telefon: +47 90 73 37 60

Kontakt oss

Nylige artikler

Posts by Tag