Virksomhetsarkitektur og bærekraft 

Virksomheter som rapporterer sine bærekraftdata, f. eks. på ESG rammeverket, har behov for å automatisere datafangsten og etablere gode prosesser som støtter dette.

En arkitekturtilnærming sikrer et helhetlig perspektiv, og muliggjør innovasjon av både forretningsmodeller og driftsmodeller.

Bærekraftshjulet
Jørn og Erik VA

Hvordan etablere virksomhetsarkitektur i praksis? 

Virksomhetsarkitektur handler om å gjøre strategi om til handling. Det forutsetter en tydelig forståelse av virksomhetens økosystem, nå-situasjonen og hvordan en best kan benytte teknologi i verdikjeden. God virksomhetsarkitektur gjør livet enklere for lederen, som skal stake ut kursen for en fremtidsrettet og innovativ virksomhet. Habberstad har senior konsulenter med bred erfaring innen rådgivning om hvordan bygge opp og etablere EA-praksis i både private og offentlige virksomheter. Habberstads erfarne virksomhetsarkitekter tilbyr egne workshops som leveres som bedriftsinterne kurs. 

Kom i gang eller start virksomhetsarkitektur praksis på nytt i din virksomhet

Habberstad leverer workshops med forankring i «beste praksis» i etableringen av en virksomhetsarkitektur (Enterprise Architecture EA). Disse workshopene leveres som bedriftsinterne kurs og passer for dere som planlegger å etablere eller restarte deres praksis.
Samarbeid
Denne workshopen er for virksomheter som planlegger å etablere eller starte opp med EA-aktivitet på nytt. Ideelt sett før man velger å ta et EA-foundation kurs.  De siste årene er det observert økende interesse for virksomhetsarkitektur. Mye av oppmerksomheten og veksten i bruk av EA er drevet av bedrifters behov for «digital business» samt CIO sitt behov for å etablere/re-etablere EA-praksis.  
I denne etterspørselen ser vi den største utfordringen man oftest står overfor er å vite nøyaktig hvor de skal begynne og hvilke steg de skal følge. 
 
Målgruppe: 
 • For alle som direkte eller indirekte jobber med virksomhetsarkitektur
 • Fra CIO til IT fageksperter: IT arkitekter, prosjekt- og endringsledere, forretningsarkitekter, forretningseire prosesseiere, og ansvarlige ledere 
 • For de som søker innsikt i digitalisering endringsarbeid og metode. 
 
Innhold: 
For å etablere eller restarte en EA-praksis, anbefales det å følge en godt forankret og systematisk tilnærming. I denne workshopen følger vi grunnleggende trinn vi ser ledende virksomheter har lykkes med. 
 • Hva er EA og hvordan ser en EA-praksis ut?
 • Hvordan starter man for etablere en EA-praksis?
 • Hvorfor EA og hvilket utbytte/gevinster forventes?
 • Hvorfor benytter man rammeverk i en EA-praksis?
 • Fallgruver og gevinster med innføring av EA-praksis?

  

Mål 
Målet med workshopen er å  innsikt i hvordan lykkes med EA-aktiviteter som blir godt forankret i organisasjonen før man setter i gang med kompetanseutvikling, kurs og sertifisering.
 
Gjennomføring
 • Workshopen leveres som bedriftsinterne kurs med Habberstads erfarne virksomhetsarkitekter
 • Vi anbefaler opp til 16 personer på en workshop
 • Inkludert i workshopen er et virtuelt formøte hvor man forankrer innhold og avstemmer forventninger
 • Workshopen leveres virtuelt via vår samarbeidspartner Glasspaper 
 
Habberstad leverer workshops med forankring i «beste praksis». Denne workshopen passer for de som har vært gjennom et TOGAF-kurs, men også for de som har hatt en EA-praksis og ønsker å realisere gevinstene med praksisen. 
 
Målgruppe: 
 • For alle som direkte eller indirekte jobber med virksomhetsarkitektur
 • Fra CIO til IT fageksperter: IT arkitekter, prosjekt- og endringsledere, forretningsarkitekter, forretningseire prosesseiere, og ansvarlige ledere 
 • Fra de som søker innsikt i digitalisering,  endringsarbeid samt metode. 
 
Innhold: 
 • Hvordan bygge sammenheng mellom EA, strategi og økonomiske mål.
 • Hvordan sette bærekraft i sammenheng med virksomhetens EA-praksis
 • Hvordan etablere gode EA målekriterier som viser verdi i virksomheten.
 • Hvilken type målekriterier på EA aktivitetene er aktuelle for virksomhetens resultater
 • Hva skal til for å etablere et mandat for EA i strategien til virksomheten.
 • Hvordan organisere en praksis i din virksomhet
 
Mål: 
Få innsikt i praktisk EA-arbeid og innsikt i best practices fra virksomheter som har lykkes med EA.  Vi ser at mange EA-aktiviteter mangler forankring i virksomheten. Det betyr at ledere ikke ser og anerkjenner verdien til EA. Vi bistår hvordan dere kan synliggjøre EA med en direkte kobling mellom virksomhetsresultater og prosjekter samt initiativer.
Denne workshopen er for virksomheter som planlegger å etablere eller omstarte EA-aktivitet,  ideelt sett før man velger å ta et EA-foundation kurs. De siste årene er det observert økende interesse for virksomhetsarkitektur. Mye av oppmerksomheten og veksten i bruk av EA er drevet av virksomheters behov for «digital business» samt CIO sitt behov for å etablere/re-etablere EA-aktivitet. I denne etterspørselen ser vi den største utfordringen man oftest står overfor er å vite hvor man skal begynne og hvilke steg virksomheten skal følge. 
 
Målgruppe: 
 • For alle som direkte eller indirekte jobber med virksomhetsarkitektur og som ønsker utforske hvorfor et helhetlig perspektiv av virksomheten er en forutsetning ikke bare for å nå digitaliseringsmål men også bærekraftmål.
 • Fra CIO til IT fageksperter: IT arkitekter, prosjekt- og endringsledere, forretningsarkitekter, forretningseire prosesseiere, og ansvarlige ledere 
 • De som søker innsikt i digitalisering, endringsarbeid samt metode. 
 • De som er involvert datainnhenting til bruk i bærekraftrapportering
Mål 
Målet med denne workshopen er å vise hvordan bærekraftarbeid kan styrkes og kvalitetssikres gjennom en virksomhetsarkitektur tilnærming, for å realisere virksomheters bærekraftstrategi.

Vår samarbeidspartner 

Workshopene er skreddersydd av Habberstad sine virksomhetsarkitekter og leveres i samarbeid med Glasspaper 
GP-SORT-logo-1000pxX300px

Ønsker du lese mer om hvordan virksomhets-arkitektur og bærekraftig digital transformasjon kan skape en konkurransefordel?

luis-benito-PO4ATjlp-fg-unsplash

Snakk med våre fageksperter

Jørn Anweiler

Jørn Anweiler

Virksomhetsarkitektur og -styring, endringsledelse og prosjektledelse

E-post: jorn.annweiler@habberstad.no
Telefon: +47 91 34 25 14

Erik Berg - Nielsen

Erik Berg - Nielsen

Fagansvarlig forretningsarkitektur og virksomhetsstyring. Prosjektledelse, endringsledelse

E-post: erik.berg-nielsen@habberstad.no
Telefon: +47 41 51 71 70

Nylige artikler

Posts by Tag