<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endrings- og omstillingsprosesser

 

Levende virksomheter må stadig videreutvikles. Det kan være effektivisering av organisasjonen, forbedring av prosesser, arbeidsmetoder, IT-systemer eller en kombinasjon av disse.

Vellykket gjennomføring av slike endringer er krevende for enhver virksomhet. Mange mennesker kan påvirkes, på ulike måter og med ulike forutsetninger for å se nødvendigheten av endringen. Hvilke gevinster skapes gjennom denne endringen og hvem får nytte av dem? Det er avgjørende for suksess at konsekvensene for de ulike interessentene er forstått.

Habberstads rådgivere kan hjelpe til med en smidig og effektiv håndtering av slike utfordringer. Vi har lang erfaring og sertifisert kompetanse innen gevinstrealisering, og kan bistå med metodikk og hjelpemidler som gjør at endringstiltakene gjennomføres med mindre motstand og større positivt engasjement. Dette engasjementet er avgjørende for at gevinstene kan oppnås, ikke bare som et kortvarig blaff, men som et varig løft. 

Kombinasjonen av topp kompetanse på gevinstsikring, prosjektledelse og endringsledelse er ikke vanlig. Dette gjør at din virksomhet vil være tjent med å bruke Habberstad som leverandør.

Snakk med vår fagekspert

098_portrett_2240

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning, tlf: +47 900 60 769

Ta kontakt!