Digital Transformasjon

Endring er den nye hverdagen, både for organisasjoner og individer. Ledelse av endringer er både komplekst og altomfattende. I Habberstad ser vi på endringsledelse som plattformen i alt vi gjør, fra strategiutvikling til prosjektgjennomføring. Endringer kommer i mange farger og fasetter, fra digital transformasjon til tjenesteutvikling, og omstillingsprosesser.
iStock-1147479562
iStock-941265460

Endringsledelse og strategi 

En vellykket gjennomføring av endringsarbeid er der vi ser på korrelasjonen mellom virksomhetens strategi og dens operative virke. Vi utforsker om organisasjonens strategi er linket til virksomhetens behov, og om de aktiviteter og prosjekter som utføres understøtter implementeringen av behovene. Habberstad bistår med å prioritere riktige aktiviteter i endringsarbeidet, og skisserer endringer i roller og ansvar som følge av endringene.

Habberstad bistår med:

Group 12

Metoder og verktøy 

Vi benytter oss av en verktøykasse med metodeverk og beste praksis som bidrar til tydeliggjøring av endringsbudskapet, planverk for kartlegging og behov. I tillegg er etablering av organisasjonens endringskultur et viktig element.  

Group 23

Sertifiserte kompetanse

Vi er sertifiserte i PROSCI og TOGAF, og benytter dette som prosjektmetodikk, i tillegg til prosjektveiviseren til Difi.  Vår erfaring og sertifisert kompetanse innen metodikk og gevinstrealisering er nyttig for å skape smidige prosesser og engasjement. People icon

Involvering og medskapning

En fellesnevner i endringsarbeidet er nivået av involvering og medskapning av organisasjonens medarbeidere. I tillegg er kraften som legges i å gjøre virksomheter endringsdyktige og endringsvillige i dag og for tiden fremover en viktig suksessfaktor!


God kommunikasjon er avgjørende 

God kommunikasjon er avgjørende i endringsprosjekter. Vi bistår med å tydeliggjøre endringsbudskapet, kartlegge interne behov og ressurser, og etablere organisasjonens endringskultur. Kombinasjonen av erfaring og sertifisert kompetanse innen gevinstrealisering og metodikk, gjør at endringstiltakene møter mindre motstand og skaper større positivt engasjement. Les mer her om hvordan lykkes med endringsledelse

093_te_habberstad-6651

Snakk med våre fageksperter

Vi hjelper deg

Kristen_portrett-6129

Kristen A. Tveter

Fagansvarlig endringsledelse. Program- /prosjektledelse, informasjonssikkerhet

E-post: kristen.tveter@habberstad.no
Telefon: +47 920 90 634

Raymond portrett hubspot

Raymond Evje

Rådgivning og Prosjektledelse

E-post: raymond.evje@habberstad.no
Telefon: +47 997 46 320

Les våre siste artikler