Miljø og bærekraft

 

 

 

Miljø_12_retusj

Vårt samfunnsansvar

Habberstad har som mål å tenke gode løsninger i alle ledd av virksomheten.  Bærekraftsarbeidet er godt forankret i styret og hos ledelsen, med ønske om at de verdiene vi skaper skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for våre kunder og virksomhetene i sin helhet.

Vi jobber systematisk for å oppfylle våre valgte bærekraftmål både internt og eksternt. Vi søker kontinuerlig forbedring på alle bærekraftaspekter og tar hensyn til bærekraft i vår metodikk og i alle tjenester vi utfører. Samtidig bidrar vi til å realisere våre kunders bærekraftmål gjennom våre tjenester.

Les mer om våre bærekraftsmål her om grønn omstilling og bærekraft her

Vår visjon

Vår visjon er å "fremme bærekraftige bedrifter gjennom våre tjenester." Habberstad er en arbeidsplass med engasjement for miljø, sosialt samfunnsansvar. Vi ønsker at vårt daglige arbeid skal ha en positiv innvirkning på samfunnet. Det kommer stadig flere krav om rapportering på miljø. Habberstad er ISO 14001 sertifisert og stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi søker stadig nye partnerskap og arbeider strategisk for å integrere miljø- og bærekraftshensyn i alle våre tjenester. Som rådgivere er vår målsetning å hjelpe våre kunder med å rekruttere fremtidens ledere, nå sine bærekraftsmål og håndtere utfordringer knyttet til miljø, klima, sosiale forhold og rapportering.

Habberstad er en arbeidsplass med et engasjement for miljø, sosialt ansvar og bærekraft. Vi ønsker å være en del av løsningen. Verdiene vi skaper skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, for våre kunder og virksomhetene i sin helhet.

Daglig leder Habberstad, Jostein Kvinnesland

Last ned guiden "Veien mot miljøsertifisering":

ISO 14001 legger til rette for en bærekraftig og lønnsom vekst. Vi gir deg stegene du må ta for å bli miljøsertifisert.

Last ned guiden her