Lederkurs og foredrag

Faglig inspirasjon og påfyll

Det er ikke alltid tiden strekker til for store utviklingsprogrammer. Noen ganger har man bare behov for litt ny inspirasjon i hverdagen. I Habberstad tilbyr vi ulike læringsformer, og vi blir ofte spurt om å holde inspirasjonsforedrag, dagskurs eller tilrettelegge workshops for ledere og medarbeidere ute hos våre kunder. 

Vi holder både digitale og fysiske kurs, og vårt mål er alltid at deltakerne skal sitte igjen med relevant og anvendbar kunnskap som de kan ha glede av i sin hverdag. 

Habberstad_Møte3_web
Skjermbilde 2023-09-24 kl. 19.31.13

Våre lederkurs og foredrag

Vi tilbyr kurs som er skreddersydd for din organisasjon, men ofte med utgangspunkt i et av våre utviklede kurs og foredrag for næringslivet. Mange av våre kunder synes det er fint å hente inspirasjon fra tidligere kurs, før vi sammen fastsetter læringsmål og utvikler kursinnhold som treffer din målgruppe. 

På listen kan du finne et lite utvalg av vår portefølje, temaer der vi holder kurs og foredrag. Spør oss gjerne hvis du er ute etter et konkret tema som du ikke finner på listen. Vi byr på kaffe og hyggelig fagprat. 

Kom i gang med lederkurs

Mange av temaene i våre lederutviklingsprogrammer leveres også som moduler eller enkeltkurs. Det innebærer at du kan bestille en eller flere kursdager for dine ledere, eller få hjelp til å skreddersy et lederutviklingsprogram for din virksomhet.

I lederutviklingsprogrammene leverer vi som regel et blandet læringsløp bestående av fysiske eller digitale kurs og praktisk trening eller refleksjonsarbeid mellom samlinger. Arbeid mellom samlinger kan bestå av individuelt arbeid, oppgaveløsning eller trening i læringsgrupper eller utviklingssamtaler med egen leder. Vi legger vekt på en praksisnær lederutvikling som gir dine ledere det fundamentet de trenger for å lykkes i rollen.

Hvordan lykkes i lederrollen

Grunnleggende lederkurs som handler om rolleforståelse og lederidentitet. Her snakker vi om lederoppdraget og hvilke lederferdigheter som er viktige og nødvendige for å skape resultater.

Deltakerne blir mer bevisst på sitt eget lederskap, styrker og utviklingsområder i lederrollen og hvordan prioritere godt i hverdagen for å få ønskede resultater.

Kurset kombineres som regel med praktisk trening i lederferdigheter og er gjerne et fundament i våre praktisk rettede lederprogrammer.

Selvledelse og stressmestring

Kurset selvledelse og stressmestring er for medarbeidere og ledere som trenger hjelp til å komme seg ut av dette klassiske hamsterhjulet for å finne bedre flyt og balanse i hverdagen. Dette handler om å få en bedre oversikt over krav og forventninger og etablere gode teknikker for prioritering og grensesetting i en hektisk hverdag.

Dette kurset kan handle om stressmestringsteknikker for akutt stress, altså hvordan manøvrere godt og stødig i en krevende situasjon, og økt bevisstgjøring på skadevirkningene av kronisk stress og hva det er viktig å være oppmerksom på for å forebygge sykemeldinger og utbrenthet.

Dette kurset handler det om å bygge robusthet og resiliens, og vi hjelper lederne til å ta gode valg for seg selv.  

I Habberstad har vi flere ulike varianter av kurs i selvledelse og vil alltid skreddersy innhold og format tilpasset kundens behov.

Kommunikasjonstrening for ledere

Gode kommunikasjonsferdigheter er ofte nøkkelen til å lykkes i lederrollen, og det er sjelden vi gjennomfører et lederutviklingsprogram uten at kommunikasjon er et sentralt og grunnleggende element i programmet.

Våre kommunikasjonskurs kan handle om alt fra hvordan gjennomføre gode medarbeidersamtaler til hva som er nøkkelen for å lykkes med en vanskelig samtale. Praktisk trening er et sentralt element i våre kommunikasjonskurs, og det legges alltid inn en rekke praktiske øvelser.

En klassisk kommunikasjonstrening vil gjerne handle om

 • Hvordan gi og ta imot feedback
 • Lære om åpne og lukkede spørsmål
 • Lytteferdigheter og hva som hindrer god lytting
 • Verbal og non-verbal kommunikasjon
 • Coachingteknikk for ledere

Hensikten er å gi lederne viktige samtaleverktøy som hjelper dem til å få den effekten de ønsker og lære hva som er nøkkelen til god kommunikasjon i lederrollen.Konflikthåndtering

Konflikter på arbeidsplassen får ofte mer alvorlige konsekvenser enn det som er nødvendig fordi ledere er usikre på sin rolle og hvordan man skal håndtere vanskelige situasjoner i hverdagen.

 

Å forstå roten til konflikter, gjenkjenne tidlige tegn og anvende effektive løsningsstrategier kan være avgjørende for godt lederskap og hvordan lederen håndterer konflikter kan gjøre hele forskjellen mellom et produktivt og et dysfunksjonelt team

Kursinnhold

 • Hvorfor konflikter oppstår og hva som ligger i kjernen av de fleste arbeidsrelaterte konflikter
 • Konflikttrappen og hvordan identifisere trinnene i eskaleringen
 • Teknikker for å dempe og løse konflikter
 • Strategier for mediering og gjenoppretting av arbeidsforhold
 • Tips for å fremme en konstruktiv tilnærming til uenighet i teamet

Med dette kurset vil ledere være bedre rustet til å navigere i konfliktlandskapet og kunne tilrettelegge for dialog og løsning, før det oppstår skadelige konsekvenser på relasjoner og arbeidsforhold.

Selvledelse og time management

Dette kurset handler om organisering av egen arbeidshverdag og hvordan du kan prioritere bedre og smartere i en hektisk hverdag. Vi tar utgangspunkt i definerte forretningsmål og bryter dette ned i konkrete aktiviteter for den enkelte leder.

Her jobber vi med virkemidler som Eisenhower Priority Matrix, som hjelpe lederen til å prioritere godt, og vi ser nærmere på hva som skal til for å lykkes med delegering. Vi definerer også mulige hindringer for ledereffektivitet og hjelper deltakerne til å bli oppmerksom på tidstyver og fallgruver.

Formålet med kurset er å hjelpe lederne til å bli mer effektive gjennom en riktig og smart prioritering.

Motivasjonskompetanse for ledere

I dette kurset gir vi lederne en grunnleggende forståelse for hva motivasjon er og de viktigste drivkreftene for motivasjon og engasjement på jobben. Man lærer om forskjellen på indre og ytre motivasjon, og hva forskningen sier om effekten av indre og ytre motivasjonsfaktorer. Man lærer om Herzbergs to-faktor-teori og hva dette innebærer på egen arbeidsplass. Vi går videre inn i ulike risikofaktorer og lederstiler som kan være ødeleggende for motivasjon og engasjement på jobben.

Etter gjennomføring av dette kurset vil lederne ha en god oversikt på hva som driver engasjement på jobben, men samtidig være oppmerksom på hvordan medarbeidere er forskjellige, og lære seg til å identifisere hva ulike medarbeidere trenger fra sin leder for å fungere optimalt på din arbeidsplass.

Teamledelse og teamutvikling

Å lede et team handler ikke bare om å allokere oppgaver og sikre produktivitet; det handler om å skape en atmosfære av tillit, forståelse og optimal samhandling. Google's prosjekt Aristoteles fremhevet viktigheten av psykologisk trygghet som en nøkkelfaktor for teamets suksess.

I dette kurset vil lederne lære mer om:

 

 • Psykologisk trygghet: Forstå dens betydning og hvordan man kan skape og opprettholde den i et team.
 • Kollektiv intelligens: Lær hvordan man kan utnytte den kombinerte kunnskapen og styrken i teamet for bedre beslutningstaking.
 • Teamkontrakt og samspillsregler: Hvordan utforme og implementere avtaler som styrer interaksjon og forventninger innad i teamet.
 • Veien til god dialog og samhandling: Teknikker og strategier for å fremme åpen, ærlig og produktiv kommunikasjon.
 • Effektive teammøter: Verktøy og beste praksis for å sikre at hvert møte er målrettet, produktivt og verdifullt for alle involverte.

Målet med kurset er å utruste ledere med ferdigheter og verktøy som fremmer et godt team der hvert medlem føler seg verdsatt og er i stand til å bidra til sitt fulle potensiale.

Snakk med våre rådgivere

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling, Team- og ledergruppeutvikling, Strategisk HR

Ronny Nilsen

Lederrekruttering, coaching og lederutvikling