IT-anskaffelser og forhandlingsledelse

IT-anskaffelser med høy kvalitet

Habberstad har noen av landets fremste rådgivere for offentlige og private anskaffelser på IT-området. Vi kan bistå deg i slike anskaffelsesprosesser, og sikre høy kvalitet i gjennomføringen.  

Offentlige anskaffelser er ofte omfattende og krevende, med mange regler og prosedyrer som skal følges. Vår kunnskap og lange erfaring med anskaffelser, sikrer deg at prosessene gjøres i tråd med forskrifter og gjeldende regelverk. Vi sørger for at virksomhetens mål, strategier og rammebetingelser ivaretas, samtidig som vi legger til rette for at behov og kravspesifikasjon dekkes på en kostnadseffektiv måte. 

Miljø_20_retusj

Vi bistår i hele prosessen 

Våre dyktige forhandlingsledere kan lede anskaffelsen fra start til mål, eller vi kan opptre som rådgivere eller kvalitetssikrere. Vi har også rådgivere som kan gi juridiske råd på dette området. Vi benytter etablerte prosesser, rutiner og verktøy som øker effektiviteten, er tilpasset formålet og sikrer gjennomføring i tråd med dine behov. Vårt mål som forhandlingsleder er alltid å forhandle frem en balansert avtale, der både kunde og leverandør er fornøyde, samtidig som de øvrige leverandørene som deltar i prosessen aksepterer resultatet. 

Tett kjennskap til metodeverk og kontraktstandarder  

Våre rådgiveres kompetanse og faglige tyngde har gitt oss muligheten til å være involvert i både utarbeidelse og revisjoner av ulike kontraktstandarder. Vi er godt kjent med bruken av kontraktstandarder som for eksempel Statens standardavtaler og Dataforeningens avtaler.

Prosessgjennomføring  

Vi tar utgangspunkt i vårt eget metodeverk for gjennomføring av offentlige anskaffelser. Vi baserer oss på standardiserte maler for alt fra kravspesifisering til evaluering, slik at vi ivaretar hele prosessen. Våre egenutviklede maler tar for seg alle stegene i prosessen og realiserer virksomhetens målsettinger innenfor de gitte rammebetingelsene. Gjennomføringen vil som regel bestå av tre faser: 1. Vurdering av behov og forberede anskaffelse, 2. Konkurransegjennomføring og 3. Kontraktsoppfølging. Vi sørger for en strukturert og systematisk gjennomføring, der de grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser ivaretas.  

Kristin og Berit i prat

Snakk med våre rådgivere

Vegard Østhagen

Informasjonssikkerhet, prosjektledelse, digital transformasjon

Halvor Oseid

IKT-anskaffelser, informasjonssikkerhet og prosjektledelse

Åsmund Vikenes

Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse, prosjektledelse

Hanne Enger

Prosjekt- og prosessledelse, offentlige anskaffelser