Våre rådgivere

Tverrfaglig samarbeid

Våre konsulenter har lang erfaring med rådgivning og drives av å se muligheter, løse utfordringer og utvikle nye løsninger som skaper verdi i dag og for fremtiden. Fundamentet for godt samarbeid ligger i evnen til å lytte, faglige ekspertise i kombinasjon med lang erfaring og innsikt i komplekse IT- prosjekter/anskaffelser, digitalisering, omstilling, lederutvikling og krevende rekrutteringsoppdrag. Vi er opptatt av å skreddersy ethvert tilbud og tilby tverrfaglige team for best resultat 

Anders Brunland

Arkitektur, forretningsutvikling og innovasjon

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling, Team- og ledergruppeutvikling, Strategisk HR

Astrid Nestor

Administrasjon og kontoransvarlig

Atle Strande

Lederrekruttering, coaching

Berit Gunnes

Prosjekt- og testledelse, arkitektur og design

Bjarne Gundersen

Lederrekruttering, executive search

Bjørg Alvestad

Leder- og styrerekruttering, forretning og organisasjonsstrategi

Britt Scheflo

Prosjekt- og endringsleder

Cathrine Wilhelmsen

Digital transformasjon, prosjekt- og endringsledelse

Eirik Børke

Arkitektur, Service Management, prosjektledelse

Elin Marie Østbø

Prosjektledelse, teamledelse, porteføljestyring

Erik Berg-Nielsen

Virksomhetssarkitekt, strategi og ledelse

Halvor Oseid

IKT-anskaffelser, informasjonssikkerhet og prosjektledelse

Hanne Enger

Prosjekt- og prosessledelse, offentlige anskaffelser

Hanne Huitfeldt

Virksomhet- og porteføljestyring, program- og prosjektledelse

Hans Petter Karlsen

Lederrekruttering, coaching

Harald Mæhle

Digitalisering og ledelse, Prosjektledelse, Styreleder

Helle Bjørge

Salgs- og markedsansvarlig

Hoan Pham

Teknisk prosjektledelse, master data management

Håvard Lund Hattestad

Program- og prosjektledelse, digital transformasjon

Ida Sienna Mortensen

Tjenestedesigner og prosessledelse

Ingvild Hammerstad Elseth

Leder, Digitalisering og ledelse. Prosjektledelse, digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling

Jan Egil Myhre

Lederrekruttering, sluttvurdering, styreevaluering

Johnny Bergh

Prosjekt- og testledelse, teknisk sikkerhet og løsningsdesign

Jon Skurdal

Program-og prosjektleder, teamleder og informasjonssikkerhet

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, program og prosjektledelse

Jørn Annweiler

Virksomhetsarkitekt, digital transformasjon, strategi og ledelse

Karine Østtveit

Digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling

Kjersti Nesheim

Informasjonssikkerhet, personvern og prosjektledelse

Kristen A. Tveter

Prosjektledelse, endringsledelse, informasjonssikkerhet

Leiv Jostein Hovda Skaug

Informasjonssikkerhet og beredskap

Rebecca Norrie-Moe

Bid Manager

Rolf Haavik

Virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet og miljøledelse

Ronny Nilsen

Lederrekruttering, coaching og lederutvikling

Ståle Skagestad

IT rekruttering, informasjonssikkerhet og executive search

Svein Halvard Nergård

Rådgivning og prosjektledelse, digital transformasjon og informasjonssikkerhet

Vegard Østhagen

Informasjonssikkerhet, prosjektledelse, digital transformasjon

Åsmund Vikenes

Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse, prosjektledelse