IT-prosjekt og testledelse

IT-prosjekt og testledelse 

Habberstad bistår med programledelse, prosjektledelse og testledelse av strategisk viktige prosesser og oppgaver i virksomheten. Tjenestene er rettet mot offentlige og private virksomheter, der det er behov og muligheter innen digitalisering og omstilling. Tidlig involvering av en av våre rådgivere, så snart det er besluttet at et behov, problem eller mulig tiltak skal utredes, anbefales. Vi er en rådgivende part enten det er i konseptutredningsfasen, anskaffelsesfasen eller gjennomføringsfasen av et prosjekt. Her kan vi komme med konkrete prosjekt- eller programforslag 

Berit og Harald dialog

Hva kan dere forvente 

Vi har erfarne rådgivere som går inn i rollen som program-, prosjekt- eller testleder på heltid eller deltid. Arbeidet utføres som hovedregel hos kunden, men vi er selvfølgelig fleksible. Rådgiveren sørger for god kommunikasjon og samarbeid med prosjekteier og styringsgruppe. Rådgiver leder også det daglige arbeidet i prosjektet/programmet, sikrer at planverk foreligger og at den enkelte medarbeider i prosjektteamet følges opp.  

Et alternativ til at en rådgiver fyller rollen som prosjektleder, er at en intern ressurs i virksomheten går inn i prosjektlederrollen, med rådgivning fra en erfaren Habberstad-konsulent som prosjektstøtte.

Kompetanse og anerkjente rammeverk

Våre rådgivere bruker anerkjente rammeverk som Prosjektveiviseren og PRINCE 2. Ved behov benyttes metoder som tjenestedesign, virksomhetsarkitektur og Scrum. Rådgiverne kombinerer metodekunnskap med relevant erfaring og innsikt i din virksomhets situasjon. Vi finner praktiske løsninger som er tilpasset virksomheten og oppdraget. 

Alle rådgivere fra Habberstad har tilgang til selskapets tverrfaglige kompetansemiljø. Porteføljestyring av prosjekt inngår også i vår verktøykasse.  

Testlederrollen har i de siste årene fått høyere fokus i prosjekter og programmer, og mange av våre kunder velger å involvere testleder allerede i forprosjektfasen eller ved oppstart. Ved å ta test med i planleggingsfasen av prosjektene gir det økt mulighet til å forankre en god teststrategi tilpasset prosjektets omfang, kritikalitet og kompleksitet. Det vil bidra til å redusere risiko og sikre leveranser med høy kvalitet.

Testleder Berit Gunnes, Habberstad

Testledelse

Å lage en god teststrategi er nøkkelen i ethvert prosjekt. Testledelse er i utvikling, og mer kritisk enn tidligere. Det er dermed viktigere at test forankres tidlig i prosjektet for å sikre at den er relevant, gjennomføres hyppig nok og i riktig omfang. Våre erfarne og ISTQB-sertifiserte testledere bidrar til å sikre kvalitet i utviklingsarbeidet og prosjektleveranser. Testleders oppgaver vil bestå i å planlegge, lede, overvåke og rapportere testgjennomføringen – for å identifisere feil, sikre brukervennlighet og kvalitet. 

Les mer om nøkkelen til en god teststrategi her 

Snakk med våre rådgivere

Berit Gunnes

Prosjekt- og testledelse, arkitektur og design

Johnny Bergh

Prosjekt- og testledelse, teknisk sikkerhet og løsningsdesign

Hanne Huitfeldt

Virksomhet- og porteføljestyring, program- og prosjektledelse

Hoan Pham

Teknisk prosjektledelse, master data management