Virksomhetsarkitektur

Hvordan etablere virksomhetsarkitektur i praksis?

 Virksomhetsarkitektur handler om å gjøre strategi om til handling. Det forutsetter en tydelig forståelse av virksomhetens økosystem, nåsituasjonen og hvordan du kan benytte teknologi i verdikjeden på best mulig måte.   

Smarte valg

Digital transformasjon blir enklere med gode verktøy. Vi legger til rette for tverrfaglig samarbeid og gode diskusjoner i ledergruppen ved å modellere virksomheten og visualiserer forretningsmodeller og kjerneprosesser. Teknologi i seg selv er ikke alltid nok; nøkkelen er å identifisere hvordan teknologi kan understøtte virksomheten, og hvor i verdikjeden IT best kan anvendes.  

Virksomhetsarkitektur og bærekraft

Virksomheter som rapporterer sine bærekraftdata, for eksempel på ESG-rammeverket, har behov for å automatisere datafangsten og etablere gode prosesser som støtter dette. En arkitekturtilnærming sikrer et helhetlig perspektiv, og legger forholdene til rette for innovasjon av både forretningsmodeller og driftsmodeller.

 

51550ad6efd85833a50b55859255db9b (1)

God virksomhetsarkitektur gjør livet enklere for deg som leder, som skal stake ut kursen for en fremtidsrettet og innovativ virksomhet.

Kom i gang eller start på nytt

Vi har senior konsulenter med bred erfaring innen rådgivning om hvordan bygge opp og etablere EA-praksis i både private og offentlige virksomheter. Våre erfarne virksomhetsarkitekter tilbyr egne workshops som leveres som bedriftsinterne kurs med forankring i beste praksis.  

Disse workshopene leveres som bedriftsinterne kurs og passer for virksomheter som planlegger å etablere eller re-starte sin EA-praksis. 

Les mer om våre workshop Hva er virksomhetsarkitetur i samarbeid med Glasspaper

alexander-abero-OypnYfdiQgg-unsplash

Snakk med våre rådgivere

Jørn Annweiler

Virksomhetsarkitekt, digital transformasjon, strategi og ledelse

Erik Berg-Nielsen

Virksomhetssarkitekt, strategi og ledelse

Harald Mæhle

Digitalisering og ledelse, Prosjektledelse, Styreleder

Eirik Børke

Arkitektur, Service Management, prosjektledelse