Coaching og lederstøtte

Hva er coaching?

Coaching er en samtale der vi ønsker hjelpe deg med å tydeliggjøre ambisjoner og mål, og motiverer til handling. Formålet er at du får en bedre forståelse for hvordan du kan oppnå endring, bedre relasjoner og bedre resultater i din hverdag. Coachen er en sparringspartner som gjennom å stille gode og reflekterende spørsmål, bidrar til at du selv kommer frem til hva som er rett for deg.  

Hvordan går vi frem?

Coaching er en prosess, og som oftest trenger vi å møtes flere ganger. Det er den som coaches som styrer tempo og utvikling i prosessen, men som coach legger vi til rette for en overordnet, anbefalt struktur, som for eksempel kan se slik ut: 

  • Vi identifiserer utfordringen, avgrenser den, og får en god forståelse av dagens situasjon 

  • Sammen blir vi enige om motiverende og realistiske mål for coachingen, og konkret handling som kan bidra til å løse utfordringen 

  • Vi hjelper deg til å bli bevisst egne oppfatninger og overbevisninger, som noen ganger kan stå i veien for å få til det du ønsker 

  • Vi finner fram til hvilke ressurser og egenskaper du har som kan være nyttig i situasjonen og bidra til måloppnåelse 

  • Vi anerkjenner at det er din utviklingsprosess og at den skjer i ditt tempo. Vi støtter, utfordrer og feirer de små seirene underveis! 

te_habberstad-0134

Lederrådgivning

Noen ganger står du kanskje i en krevende utfordring som leder der du ikke ønsker coaching, men konkrete råd fra en erfaren leder som ikke er del av egen organisasjon. Våre seniorrådgivere har til sammen bred kompetanse innen ledelsesfaget og erfaring fra ulike virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi bistår ledere i ulike situasjoner, og er  ydmyke nok til å ikke gi råd om noe som er utenfor eget kompetanseområde. 

Snakk med våre fageksperter

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling, Team- og ledergruppeutvikling, Strategisk HR

Hans Petter Karlsen

Lederrekruttering, coaching

Ronny Nilsen

Lederrekruttering, coaching og lederutvikling