Bli en bærekraftig bedrift

Sett bærekraft på agendaen

Mangel på kompetanse er en av de største barrierene for ledere som ønsker å gjøre sin bedrift bærekraftig. Ønsker du å få bærekraft inn i kjernevirksomheten til bedriften kan det være nødvendig å søke profesjonell hjelp.  

I Habberstad har vi svært god erfaring med å anvende «Trappen for grønn vekst». Verktøyet, som innebærer seks steg, hjelper deg som leder med å ta din bedrift i en bærekraftig retning – samtidig som du ivaretar lønnsomhet og sparer ressurser. 

Skjermbilde 2023-09-24 kl. 19.36.15

Seks steg til en bærekraftig bedrift

1. Partnerskap og samfunnsansvar

Sammen kartlegger vi hvordan din bedrift kan utgjøre en forskjell. Dette kan være støtte til frivillige organisasjoner, donasjon til ideelle organisasjoner, karbonkompensasjon eller engasjement i lokalsamfunnet. Vi har hele tiden fokus på å unngå grønnvasking, og jobber målrettet med å finne tiltak som gir en positiv forandring i samfunnet.

2. Miljøvennlig arbeidsplass

En endring må komme innenfra og denne husrengjøringen er av det viktige slaget. Gjennom en miljøsertifisering, som for eksempel ISO 14001, sørger du for å kontinuerlig forbedre arbeidsplassen. Eksempel på konkrete tiltak kan være å redusere avfall og ha fokus på resirkulering og gjenbruk, etterspørre en mer bærekraftig kantine, sørge for en mer miljøvennlig bygningsdrift, se på muligheten for fornybar energi og effektiv strømbruk og å legge til rette for miljøvennlig transport.

3. Krav til leverandører

Vi hjelper deg med å evaluere hvorvidt dine leverandører har fokus bærekraft og etisk forretningsvirksomhet. Etter å ha ryddet internt rettes fokuset nå mot leverandøravtaler, med mål om et godt og bærekraftig samarbeid i alle deler av verdikjeden.   

4. Bærekraftig driftsoptimalisering

Vi fokusererå maksimere verdiskapning med minimal ressursbruk. Her spiller systemtenkning en nøkkelrolle. Sammen reviderer vi produksjonsprosesser og IT-systemer for å levere produkter og tjenester til kundene dine på en så bærekraftig måte som mulig.

5. Bærekraftig produktoptimalisering

Vi fokuserer på fornyelse av din bedrifts tjeneste- og produktportefølje. Målet er å fase ut de mest ressurskrevende og miljøbelastende produktene og tjenestene, og erstatte dem med nyere, mer miljøvennlige alternativer.

6. Bærekraftig forretningsmodell

Til slutt ser vi på bedriftens forretningsmodell og sørger for at bærekraft blir en del av kjernevirksomheten. Målet er at forretningsmodellen skal være en driver for grønn vekst, og legge til rette for nødvendige endringer i din bedrift.

Digitalisering og bærekraft

For å bli en bærekraftig bedrift er det viktig at du prioriterer å jobbe med disse stegene kontinuerlig. Gjennom «Trappen for grønn vekst» legger vi grunnlaget sammen med deg, blant annet ved å ta i bruk metoder som tjenestedesign og systemtenkning. Hver prosess er unik og vi tilpasser den spesielt for din bedrift.  

For å få til en varig endring må bærekraftsarbeidet også forankres i din virksomhets forretningsstrategi. Ofte går digitalisering og bærekraft hånd i hånd, noe som er nødvendig for at tiltakene skal bli så relevante og konkrete som mulig. Våre verktøy hjelper deg med å avdekke vesentlige forbedringspunkter i drift og utvikling, og bidrar til at du oppnår dine forretningsmessige mål.  

Les mer om digital transformasjon og strategi her.

nadine-shaabana-anXB3AhQcJ0-unsplash

Last ned guiden "Veien mot miljøsertifisering":

ISO 14001 legger til rette for en bærekraftig og lønnsom vekst. Vi gir deg stegene du må ta for å bli miljøsertifisert.

Last ned guiden her

Snakk med våre rådgivere

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, program og prosjektledelse

Jørn Annweiler

Virksomhetsarkitekt, digital transformasjon, strategi og ledelse

Rolf Haavik

Virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet og miljøledelse

Ida Sienna Mortensen

Tjenestedesigner og prosessledelse