Digitalisering og ledelse

Vi hjelper deg å lykkes med digitale endringsprosesser

En vellykket endring krever forståelse for teknologi, ledelse og bedriftskultur. Våre rådgivere tilfører seniorkompetanse innen strategi og utvikling, endringsledelse, prosjektledelse og gevinstrealisering, og sørger for at vi sammen når dine mål.

Digital transformasjon og strategi

I en tid preget av kontinuerlig teknologisk utvikling og skiftende forretningslandskap, er digital transformasjon nøkkelen for organisatorisk suksess.

IT-prosjekt og testledelse

Vi bistår med programledelse, prosjektledelse og testledelse av strategisk viktige prosesser og oppgaver i virksomheten.

Informasjonssikkerhet, personvern og beredskap

Digitalisering innebærer risiko for forretningskritisk informasjon og kravene til personvern er omfattende.

Tjenestedesign

Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum, samtidig som du ivaretar forretningens behov.

Porteføljestyring og IT-ledelse

Styring og kontroll er nødvendig for å sikre at ressursene brukes til å realisere virksomhetens målsettinger.

IT-anskaffelser og forhandlingsledelse

Vellykkede anskaffelsesprosesser gir et godt utgangspunkt for å realisere gevinster.

Virksomhetsarkitektur

God virksomhetsarkitektur gjør livet enklere for deg som leder, som skal stake ut kursen for en fremtidsrettet og innovativ virksomhet.

Endringsledelse

Vi ser på endringsledelse som plattformen i alt vi gjør, fra strategiutvikling og prosjektgjennomføring til lederstøtte og motivasjon av medarbeidere.

Snakk med våre rådgivere

Ingvild Hammerstad Elseth

Leder, Digitalisering og ledelse. Prosjektledelse, digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling

Karine Østtveit

Digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling

Jørn Annweiler

Virksomhetsarkitekt, digital transformasjon, strategi og ledelse

Harald Mæhle

Digitalisering og ledelse, Prosjektledelse, Styreleder