<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lederutvikling

 

Ledere er ikke spesielle mennesker – men vanlige mennesker med et spesielt ansvar

 

 

Å være leder er å balansere ydmykhet og gode relasjonelle samspillferdigheter, med handlekraft og målrettethet. Dette er klassiske dilemmaer i alt lederskap. Vi mener at konteksten for et lederskap først og fremst er kulturelt og mellommenneskelig. Det setter premissene både for lederes suksess
– og for vår tilnærming til lederutvikling.

For å bli en god leder må du starte med deg selv - du må vite hva du vil med dit lederskap. Hvorfor skal noen følge deg? Vårt mål er å styrke lederes evne til å se seg selv utenfra, bli bevisst hvordan de virker på andre og hvordan de kan skape helhetlig mening for det fellesskapet de leder. 

Vår ambisjon er å utvikle empatiske, modige og kloke ledere – slik at de kan utvikle bærekraftige og lærende virksomheter. 

 

Våre tjenester

Ledelse og medarbeiderskap

Les mer

Ledergruppeutvikling

Les mer

Endringsledelse

Hvordan lykkes med omstilling og utvikling?

Les mer

Lederkurs og foredrag

Les mer

Coaching og rådgivning

Når du vil jobbe med egne ambisjoner eller utfordringer

Les mer

 Hvorfor Habberstad? 

Evidensbasert

Vi forankrer våre tjenester i forskning på atferd og ledelse og i moderne ledelses-teorier, som vi tilpasser vår skandinaviske ledelsesmodell. Moderne ledelse ses i sammenheng med det tidløse i ledelse.

Vår pedagogikk hensyntar at mennesker har ulike læringspreferanser og vi kombinerer teori, historiefortelling, individuelle øvelser og gruppediskusjoner.

Virksomhetsnær

Vi setter oss godt inn i våre oppdragsgiveres hverdag - hvilke målsetninger som skal nås og hvilke utfordringer står man overfor? Vi skreddersyr programmer og legger gjerne til rette for læring og utvikling på lederens eksisterende arenaer. Vi mener lederkompetanse best utvikles sammen med kolleger som praktiserer sammen. Lederutvikling bør være en del av ledernes hverdag, og ikke et sidespor til virksomhetens helhetlige retning.

Smidig

Vi har en smidig tilnærming, og justerer alltid program og prosess til oppdragsgivers behov. Vi har forståelse for at virkeligheten er dynamisk og at behov kan endre seg underveis. Vi ønsker et tett samarbeid, der vi sammen kommer fram til de beste løsningene.

Vi anerkjenner at mennesker har ulik måte å erfare og lære på, og ivaretar dette i våre prosesser, både på individ- og gruppenivå.

 

Modig

Vi anser mot som en viktig egenskap for læring og utvikling. Vi kan ikke lære uten at vi våger å feile. Det kreves mot for å gå ut av komfort-sonen og utfordre seg selv - og andre- til å gjøre noe nytt. Samtidig vet vi at om vi skal få andre resultater enn i dag, så må vi gjøre noe annerledes. I Habberstad tør vi å utfordre våre kunder for felles vekst og læring - og vi ønsker å bli utfordret tilbake.

 

 

 

 

Om oss

Våre seniorrådgivere innehar lang og variert erfaring med utvikling av ledelse i organisasjoner, ledergruppeutvikling og rådgivning av ledere på strategisk og operativt nivå. Med oppdatert og moderne utdanning på ledelsesfaget og komplementær erfaring og kompetanse, utgjør vi et sterkt fagmiljø innen ledelse og lederutvikling. Vi er ambisiøse på egne og våre kunders vegne, og legger vår stolthet i å levere høy kvalitet og gode resultater- i alle prosesser.  Les mer om Habberstads lederutviklingsteam her  

Team lederutvikling

Kontakt oss for en uformell prat

Ta kontakt