Lederutvikling

Vi utvikler empatiske, modige og kloke ledere

En god leder er målrettet, handlekraftig og behersker mellommenneskelig samspill. Ved å se deg selv utenfra, blir du bevisst hvordan du virker på andre. Vår ambisjon er å hente frem potensialet i ledere, slik at de kan utvikle bærekraftige og lærende virksomheter.

Leder- og ledergruppeutvikling

Vi hjelper virksomheten med å optimalisere ledergruppens verdiskapning og til å bli en velfungerende ledergruppe.

Coaching og lederstøtte

Lederkurs og foredrag

Vi tilbyr kurs som er skreddersydd for din organisasjon, men ofte med utgangspunkt i et av våre utviklede kurs og foredrag for næringslivet.

Snakk med våre rådgivere

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling, Team- og ledergruppeutvikling, Strategisk HR

Ronny Nilsen

Lederrekruttering, coaching og lederutvikling

Bjørg Alvestad

Leder- og styrerekruttering, forretning og organisasjonsstrategi

Hans Petter Karlsen

Lederrekruttering, coaching