Finaleintervju og sluttvurdering

Få en "NAF-test" for din ansettelse

For ledere er arbeidet med å få tak i relevante kompetanseprofiler en viktig oppgave, enten du er i en endringsprosess eller har ansatte som flytter på seg. Det er avgjørende å sikre at kandidater til nøkkelposisjoner er egnet, har de riktige personlige egenskapene og nødvendig fagkompetanse. En objektiv tredjepartsvurdering gir deg innsikten du trenger for å velge riktig kandidat.

Hvem har behov for en sluttvurdering?

Både styret, ledergruppen og andre sentrale beslutningstakere vil ha glede av en profesjonell sluttvurdering. Våre erfarne rekrutteringsrådgivere bistår virksomheten din i både interne og eksterne prosesser. Vi hjelper deg med en kompetansebasert anbefaling basert på testresultater, dybdeintervjuer og grundige referansesjekker. Vi kan også bistå i et eventuelt finaleintervju.

Når anbefaler vi en ekstra gjennomgang?

Det er forbundet mye risiko med feilansettelser. Er du usikker og valget står mellom to til fire kandidater, er en objektiv sluttvurdering anbefalt. Vi benytter test- og seleksjonsmetoder som er DNV-sertifiserte. Du kan se på dette som en siste kvalitetssjekk, eller en «NAF-test» for din ansettelse.

Hva innebærer en sluttvurdering?

Du får en objektiv tredjepartsvurdering, en fagmessig og grundig analyse av finalekandidatene og en avsluttende rapport som beskriver funnene, gir en vurdering av hver enkelt kandidat og presenterer vår endelige anbefaling.

Atle i dialog ute

Etter å ha brukt Habberstad i godt over ti år har vi enda til gode å gjøre en feiltilsetting. Det i seg selv dokumenterer egentlig verdien av produktet.

Jan Helge Nordby, regionsjef Sør-Norge, Statskog SF

Se hvordan vi har bistått Statskog med sluttvurderinger i over ti år

Ønsker du å se resultatet av en sluttvurdering? Fyll ut skjemaet og vi sender deg en eksempelrapport – helt uforpliktende.

Snakk med våre fageksperter

Jan Egil Myhre

Lederrekruttering, sluttvurdering, styreevaluering

Hans Petter Karlsen

Lederrekruttering, coaching

Bjørg Alvestad

Leder- og styrerekruttering, forretning og organisasjonsstrategi

Atle Strande

Lederrekruttering, coaching