Toppledersøk Executive search

Riktig søk sparer tid

Executive search, eller toppledersøk, er en effektiv tilnærming når du skal fylle kritiske stillinger der det kreves spesifikke ferdigheter, erfaring og lederegenskaper. Toppledersøk er en sensitiv prosess og må utføres med diskresjon, kompetanse og respekt. Målet er å finne de beste kandidatene som ikke nødvendigvis søker etter jobb, men som kan være åpne for de riktige mulighetene. 

Våre rådgivere jobber aktivt med relasjons- og nettverksbygging, for å kartlegge aktuelle bransjer og virksomheter hvor potensielle kandidater til din stilling befinner seg. For å sikre en god søkerliste med kvalifiserte og motiverte kandidater, er det viktig å definere en helhetlig søkstrategi, blant annet med oversikt over hvilke miljøer og organisasjoner det kan være relevant å finne kandidater i, samt hvilke miljøer vi ikke skal kontakte. 

Habberstad har utviklet en grundig søkmetodikk over mange år, og du får et eget team som jobber sammen om å løse ditt oppdrag på best mulig måte. Erfaringsmessig sørger Habberstad for at minst tre til fem kvalifiserte og motiverte kandidater deltar i prosessen.

Hvordan vi jobber med toppledersøk

Du kan velge å bruke oss til rene søkoppdrag eller til oppdrag der søk er en del av hele rekrutteringsprosessen. Uansett hvor i prosessen du velger å involvere oss vil du møte et engasjert team som følger deg gjennom hele oppdraget. 

Søkteamet engasjeres så tidlig som mulig for å sikre at vårt brede nettverk aktiveres i en tidlig fase. I første kontakt med en potensiell kandidat presenteres stillingen og ved interesse inviterer vi kandidaten til en uforpliktende samtale. Her kartlegger vi kandidatens motivasjon, bakgrunn, erfaring og personlige egenskaper. Oppfyller kandidaten stillingens krav, vurderes vedkommende opp mot øvrige kandidater før vi gir vår anbefaling til å søke stillingen.

En godt kvalifisert søkerliste

Vi har et omfattende nettverk og vet hvor vi finner de gode lederne. Samtidig jobber vi metodisk med å møte mennesker og skape gode relasjoner, slik at når den rette stillingen dukker opp så vet vi hvem som kan være aktuelle kandidater. Vi jobber med et bredt spekter av fagområder og er i kontakt med flere hundre ledere i løpet av et år.

Alle våre toppledersøk bygges på tillit mellom oppdragsgiver og kandidat. De utføres både digitalt og fysisk, basert på hva som gir best gevinst for din virksomhet og den enkelte kandidat. Vi bruker blant annet kanaler som LinkedIn Recruiter, Facebook, egne nettverk, nettforum og bransjeportaler for å lage en god liste med potensielle kandidater. Alle våre konsulenter behandler din informasjon konfidensielt og oppgir kun den informasjonen som er avtalt med deg som kunde.

Ønsker du å bli en del av vår nettverk? 

Jostein og Jørn i lobbyen

Toppledersøk er en sensitiv prosess og må utføres med diskresjon, kompetanse og respekt.

Jan Egil Myhre, partner i Habberstad

 

Årets hodejeger 

Jan Egil Myhre ble kåret til Årets Hodejeger under FINN jobb Awards The Hunt 2024. Hans evne til å skape gode menneskemøter tilpasse seg ulike miljøer og skape like muligheter for alle har gjort ham til en verdig vinner. Anerkjent av en respektert jury. Les mer om kåringen her 

LinkedIn

 

Snakk med våre rådgivere

Ståle Skagestad

IT rekruttering, informasjonssikkerhet og executive search

Jan Egil Myhre

Lederrekruttering, sluttvurdering, styreevaluering

Bjarne Gundersen

Lederrekruttering, executive search

Bjørg Alvestad

Leder- og styrerekruttering, forretning og organisasjonsstrategi