Porteføljestyring og IT⁠-⁠ledelse

Porteføljestyring og IT-ledelse

Virksomhetens evne til endring og omstilling er avgjørende for suksess på kort og lang sikt. Men hvordan vet du hvilke prosjekter virksomheten skal satse på? Riktig prioritering av prosjekter i porteføljen er nøkkelen til økt gevinstrealisering over tid.  

Våre rådgivere vet hvilke prosesser som påvirker hverandre, og kan med det anbefale den mest hensiktsmessige porteføljestyringen for din virksomhet. 

Prioritering av riktige prosjekter

Prosjektprioritering må sees i sammenheng med hvilke prosjekter som samsvarer med virksomhetens overordnede mål og strategi. Det er viktig å se på hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke avhengigheter de ulike prosjektene utløser internt.  

Videre kan det enkelte prosjekt, nærmere bestemt effekten av prosjektet, kartlegges opp mot virksomhetens strategi.  Deretter gjenstår det å etablere et sett med utvelgelseskriterier, og avstemme hvor godt de ulike prosjektene samsvarer med virksomhetens strategi og mål.  

Etter en systematisk utvelgelse, er hensikten å sitte igjen med den prosjektporteføljen som samsvarer best med oppnåelse av strategiske mål og de tilgjengelige ressursene. 

 

Habberstad_porteføljestyring_it_ledelse_web

Snakk med våre rådgivere

Elin Marie Østbø

Prosjektledelse, teamledelse, porteføljestyring

Hanne Huitfeldt

Virksomhet- og porteføljestyring, program- og prosjektledelse

Jon Skurdal

Program-og prosjektleder, teamleder og informasjonssikkerhet

Håvard Lund Hattestad

Program- og prosjektledelse, digital transformasjon