Tjenestedesign

Hvorfor tjenestedesign 

Tjenestedesign byr på betydelig variasjon i form, omfang og kompleksitet.  Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum, samtidig som du ivaretar forretningens behov. Våre rådgivere tar hensyn til menneskene, prosesser og organisasjonsstrukturer som vi kobler sammen, ofte ved hjelp av en brukerreise. Brukerreisen tar for seg brukerbehov og alt som interagerer med tjenesten som en helhet. Herfra kan vi designe løsninger som ivaretar behovene til brukerne, forretning og organisasjonen.  

Tjenestedesign i Habberstad 

Vår tilnærming innebærer en kontinuerlig prosess med innsamling av innsikt, testing av ideer og samarbeid med interessenter. Målet vårt er å skape brukervennlige og meningsfulle tjenester som møter brukernes faktiske behov og forventninger. Vi har kompetanse og erfaring fra ulike prosjekter, og vet hvordan du kan sikre forankring i hele organisasjonen. I tillegg hjelper vi med å sette tydelige mål, prioritere riktig og skape fremdrift mot ønsket resultat. 

Miljø_lavoppløselig_9
Miljø_lavoppløselig_15
Prinsipper tjenestedesign_

Snakk med våre fageksperter

Ida Sienna Mortensen

Tjenestedesigner og prosessledelse

Ingvild Hammerstad Elseth

Leder, Digitalisering og ledelse. Prosjektledelse, digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling

Hanne Huitfeldt

Virksomhet- og porteføljestyring, program- og prosjektledelse

Berit Gunnes

Prosjekt- og testledelse, arkitektur og design