Leder- og ledergruppeutvikling

Fra en gruppe ledere til effektive ledergrupper

Hva er ledergruppens formål og merverdi? Skaper ledergruppen større verdi for organisasjonen enn summen av hver enkelt leder? Vi hjelper virksomheten med å optimalisere ledergruppens verdiskapning og til å bli en velfungerende ledergruppe. 

En velfungerende ledergruppe er essensielt for å få en organisasjon til å jobbe sammen mot felles mål. Ledergruppens felles forpliktelse til målene og erkjennelsen av å være gjensidig avhengige av hverandre for å lykkes, er selve grunnlaget for å bygge et lederteam. Etablerte handlingsmønstre i gruppen kan imidlertid være et hinder for å lykkes med konstruktive beslutningsprosesser og innovative løsninger.  

Vi bistår med å adressere og utfordre disse handlingsmønstrene, samtidig som vi hjelper ledergruppen med å styrke lagånd, kommunikasjon og psykologisk trygghet i teamet.  

Dialog i lobbyen # 4

Vi hjelper virksomheten med å optimalisere ledergruppens verdiskapning. 

Leder- og ledelsesutvikling

Sammen skreddersyr vi virksomhetsnære prosesser for å styrke felles ledelseskultur og utvikle enkeltledere. Ledere på alle nivåer er sentrale rollemodeller for å bygge en sterk organisasjonskultur. Grunnstenen er psykologisk trygghet, som må bygges i hver enkelt avdeling og i hvert team. Når grunnleggende trygghet og trivsel er på plass, kan ledelsen i fellesskap bygge en kultur som fremmer læring, utvikling og engasjement. 

Sammen blir vi enige om ønskede kulturelementer og ledelsesprinsipper, og trener på relevant lederatferd. Kultur bygges sten på sten, og må vedlikeholdes hver dag. Vi legger til rette for et trygt og støttende kollegialt fellesskap blant lederne,  
som øker sannsynligheten for at virksomheten lykkes med kontinuerlig lederutvikling, og dermed oppnår varig effekt av lederutviklingsprogrammet. 

Metodisk baserer Habberstad ledergruppeutvikling på anerkjent teori og forskning på utvikling av effektive lederteam av Henning Bang og Thomas N. Midelfart. 

Effektiv ledelsesutvikling?

I en kompleks verden preget av usikkerhet er ledelsens evne til å samarbeide, fokusere på de rette sakene og ta best mulig beslutninger under usikkerhet, avgjørende for virksomhetens resultater. Jo flere som deler informasjon og sine perspektiver, desto bedre kvalitet på beslutningen.  

Oppnåelse av de strategiske målene bør være det overordnede formålet med ledergruppeutvikling. Veien dit går gjennom samhandling, gjensidig tillit og respekt. Det fører målrettet strategisk arbeid, tverrfaglig samarbeid og ledergruppeutvikling sammen til en helhetlig prosess.  

Snakk med våre fageksperter

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling, Team- og ledergruppeutvikling, Strategisk HR

Ronny Nilsen

Lederrekruttering, coaching og lederutvikling

Bjørg Alvestad

Leder- og styrerekruttering, forretning og organisasjonsstrategi