Grønn omstilling og bærekraft

Gi bærekraftsarbeidet et løft

Uansett hvor du befinner deg på reisen, vil du alltid kunne gjøre mer. Vi hjelper deg med å forankre bærekraftsarbeidet i din forretningsstrategi og sørger for å finne tiltak som virker.

Bli en bærekraftig bedrift

Ønsker du å få bærekraft inn i kjernevirksomheten til bedriften kan det være nødvendig å søke profesjonell hjelp.

Veien mot miljøsertifisering

En miljøsertifisering hjelper bedriften å fremme bærekraftig praksis og redusere miljøpåvirkningen. Vi bistår deg på veien mot en miljøsertifisering.

Snakk med våre fageksperter

Rolf Haavik

Virksomhetsstyring, informasjonssikkerhet og miljøledelse

Vegard Østhagen

Informasjonssikkerhet, prosjektledelse, digital transformasjon

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, program og prosjektledelse

Jørn Annweiler

Virksomhetsarkitekt, digital transformasjon, strategi og ledelse

Last ned guiden "Veien mot miljøsertifisering":

ISO 14001 legger til rette for en bærekraftig og lønnsom vekst. Vi gir deg stegene du må ta for å bli miljøsertifisert.