<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktuelt

Abonner på nyhetsbrev

IT-sikkerhet

Enklere personvern og tryggere informasjonssikkerhet med Habberstad og Iconfirm

For å lykkes med digitale endringsprosesser er det behov for å se prosjektledelse, arkitektur og design i sammenheng med personvern og informasjonssik...

Vi gratulerer Tom Reffhaug med Design Leadership sertifiseringen 

I Habberstad ønsker vi å styrke oss ytterligere på rådgivningstjenester som dreier seg om å fokusere på bærekraft i virksomheter, og vi kan gledelig d...

Konsulenttjenester til styring og utvikling av politiet

Vi er stolte for at vi, som 1 av 5 leverandører, er tildelt 3 delområder på rammeavtalen- Konsulenttjenester til styring og utvikling av politiet.

Habberstad tar et tydelig standpunkt til Bærekraft

Selv om det ikke er en hemmelighet at bærekraft står øverst på lista for mange, opplever vi at det stadig kommer flere insentiver som tilrettelegger f...

5 kjappe med Anne Lise Heide

Anne Lises store engasjement og lidenskap handler om å utvikle organisasjoner og ledere. Hun er i tillegg foredragsholder, Coach og utdannet mindfulln...

[Video] En Dråpe i Havet – og hva samfunnsansvar betyr for Habberstad

I en bloggartikkel sist høst fortalte vi om vårt arbeid for å bevisstgjøre oss på Habberstads samfunnsansvar. Denne diskusjonen vil nok fortsette, men...

Gjeldsregisteret: Habberstad i sentral rolle

Nordmenn blir stadig tyngre belastet med forbrukslån, og et gjeldsregister har vært etterspurt i årevis. Da Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 1. ...

Velkommen til våre nye fjes i Habberstad

Denne høsten er vi stolte over å ønske Anders Øvergaard, Senait Haile, Ingvild Elseth og Stine Hanssen velkommen til Habberstad. De er alle solide sen...

Om samfunnsansvar

Ingen virksomheter driver i fullkommen isolasjon. Alt vi gjør har virkninger, noen av dem bare innad i virksomheten, men mange påvirker verden omkring...

Datatilsynet endrer syn etter Habberstads innspill

Habberstad bistår med å implementere praktisk og godt personvern. Vi jobber både som rådgivere og personvernombud, og i det arbeidet så både støtter o...