Anders Brunland

Anders Brunland

Arkitektur, forretningsutvikling og innovasjon

Telefon: 94 32 20 01

Anders har omfattende ledererfaring med ansvar på ulike nivåer i organisasjoner. Han har utmerket seg ved å initiere og gjennomføre vellykkede omorganiserings- og endringsprosesser, samtidig som han har sikret at digitaliseringsaspektet er integrert i organisasjonens strategi. Anders er opptatt av å knytte teknologi og strategi sammen, og har spisskompetanse på innovasjon.

Han har bred erfaring innen oppkjøp, utvikling av konsepter, gjennomføring av strategiske analyser, utforming av forretningsarkitektur og definisjon av klare målbilder. Han har også betydelig erfaring med oppstartsbedrifter i tidligfase, hvor han har evaluert deres potensial for deltakelse i ulike akseleratorprogrammer.

Brunland utmerker seg som en dyktig prosjektleder og har evnen til å kommunisere effektivt med alle lag og deler av organisasjoner. Hans bakgrunn som utvikler gjør at han raskt kan sette seg inn i komplekse problemstillinger og formidle dem tydelig til utviklingsteam. I tillegg til sin prosjekt- og lederrolle er Anders en erfaren foredragsholder. Hans kompetanseområder inkluderer forretningsutvikling og arkitektur, prosjektledelse, innovasjon, endringsledelse og informasjonssikkerhet.

Med sin omfattende erfaring og ekspertise er Anders en verdifull ressurs for enhver organisasjon som søker å forbedre sin strategi, gjennomføre vellykkede endringer og oppnå innovasjon i dagens stadig mer digitaliserte verden.