Åsmund Vikenes

Åsmund Vikenes

Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse, prosjektledelse

Telefon: 97 17 15 86

Åsmund har bistått en rekke kunder i krevende anskaffelsesprosesser innenfor kjøp, utvikling, tilpasning, vedlikehold og drift, herunder anskaffelse av skytjenester. Han har høy kompetanse innenfor alle fasene i anskaffelser fra behovsvurdering, kravspesifisering og utarbeidelse av anskaffelsesstrategier til leverandørvurdering, tilbudsevaluering, forhandlinger og avsluttende kontraktsutforming.  

Videre har Åsmund mye erfaring med avtaleforvaltning og oppfølging av leverandører basert på inngåtte kontrakter. Han har dyp kunnskap om bruk av ulike typer kontraktstandarder, inkludert programvare- og lisensavtaler. Han er også en meget erfaren forhandlingsleder.  

I Habberstad er Åsmund fagansvarlig for anskaffelser. Han har særlig kompetanse og erfaring fra offentlige anskaffelser innenfor IT-området, både i kommunal og statlig sektor. Han har også bistått flere private virksomheter i komplekse IT-anskaffelser. 

Åsmund har samfunnsøkonomisk utdannelse, med spesialisering i økonomiske systemer. Han har en rekke kurs innenfor anskaffelser og er bredt sertifisert innenfor teknologi-, prosjekt- og endringsledelse. 

Åsmund fullførte hele løpet fra spesifikasjon til implementering. Hans kunnskap om det formelle prosessløpet, avtaler og dokumentstrukturer var uvurderlige på veien fram mot endelig kontrakt. Dette er en krevende arbeidsform som stiller krav til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og tilbakerapportering for å sikre at erfaringene ble fanget opp og benyttet i hovedprosjektet. Vikenes organiserte og ledet dette arbeidet på en utmerket måte.

Jan Erik Ruud Olsen-Sporveien