Atle Strande

Atle Strande

Lederrekruttering, coaching

Telefon: 90 89 20 54

Atle Strande har som toppleder med over 25 års variert erfaring fra både offentlig og privat sektor. Han har innehatt sentrale roller som HR-direktør og konsernsjef, og har solid erfaring med rekruttering, lederutvikling og organisasjonsutvikling på alle nivåer i egen organisasjon. Atle har vært drivkraft i både strategisk og operativ ledelse av mange endrings- og omstillingsprosesser i verdikjeden. 

Siden mars 2020 har Atle vært rekrutteringsrådgiver og bistått organisasjoner med lederrekruttering og Executive Search. Siden den gang har han gjennomført en rekke komplekse lederrekrutteringsoppdrag i både offentlig og privat sektor. Dette inkluderer vellykkede rekrutteringer innen kommunesektoren, kommersielle virksomheter og medlemsorganisasjoner.  

Atle innehar en Executive Master of Management fra BI Oslo (HRM, prosjektledelse og økonomi for beslutningstakere) og er utdannet Cand.med.vet (DVM). 

Fremtredende egenskaper hos Atle er hans evne til å håndtere prosesser og se helhet i komplekse situasjoner. Hans utdypede kommersielle- og virksomhetsforståelse gjør ham til et naturlig valg for oppdrag i organisasjoner med høy kompleksitet og omstillingsbehov. Atle tar stort eierskap i sitt arbeid, og som person legger han vekt på integritet, konsistens og lojalitet.  

Han er sertifisert på Aon Assessment’s personlighets- og evnetester.  

Atle gjestet HR-podden, lytt til episoden Slik gjør du en jobbanalyse 

Avfall Norge benyttet Habberstad i rekrutteringen av ny administrerende direktør. Rådgiver Atle Strande utmerket seg ved raskt å sette seg godt inn i stillingens og bransjens fremtidige utfordringer. Det ble gjort et grundig arbeid med kandidatprofilen som ga en god plattform for en trygg, profesjonell og rask prosess på veien mot å velge rett kandidat. Vi ønsker også fremheve den tette oppfølgingen av kandidatene og oss som oppdragsgiver. Habberstad anbefales definitivt som samarbeidspartner.

Styreleder Avfall Norge Synnøve Bjørke