Bjarne Gundersen

Bjarne Gundersen

Lederrekruttering, executive search

Telefon: 91 82 79 68

Bjarne har 9 års erfaring med rekruttering/executive search og har bistått ved utvelgelse av toppledere, mellomledere som seniorrådgiver/ search manager i Habberstad AS. Han har tidligere mer enn 20 års erfaring fra privat næringsliv, bl.a. som daglig leder innen områdene forsikringsmegling og transport. Innenfor salgs- og markedsledelse har han bla. vært Territory services and solution leader i IBM og Key account manager konsern i Telenor.   

Bjarne har deltatt i og ledet krevende rekrutteringsoppdrag av toppledere til både offentlig og privat sektor. Han har rekruttert toppledere/ mellomledere i komplekse virksomheter, helseforetak og kommuner. Han har også rekruttert til medlemsorganisasjoner. 

Bjarne har lederutdanning fra BI og er sertifisert på testbatteriene til både Aon og CEB/SHL. Som person er Bjarne en sterk relasjonsbygger og tillitsskapende, med en strukturert arbeidsform. Han er opptatt av møte hvert enkelt menneske med respekt og positivitet, og møter alle med sitt gode humor.