Bjørg Alvestad

Bjørg Alvestad

Leder- og styrerekruttering, forretning og organisasjonsstrategi

Telefon: 95 76 54 75

Bjørg Alvestad har omfattende erfaring fra ledende stillinger i både offentlig og privat sektor, og kjenner godt til kravene som stilles til ledere i slike posisjoner. Hun har betydelig erfaring som styremedlem i ulike virksomheter og har ledet utviklingsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Bjørg har god kjennskap til arbeid med komplekse organisasjoner, spesielt i grensesnittet mellom politikk og forvaltning, og kan vise til en bred oppdragsportefølje. Hun er anerkjent som en verdifull sparringspartner for kunder og besitter ekspertise innen merkevarebygging, organisasjonspsykologi, kommunikasjon og krise- og konflikthåndtering.

Bjørg har ledet mange komplekse rekrutteringsoppdrag av toppledere innenfor staten, spesialisthelsetjenesten, forskning, universitetsnivå og kommunal sektor. Hun har også ledet flere betydningsfulle rammeavtaler og er en viktig deltaker i teamet som leverer tjenester til alle helseforetakene i Norge.

Bjørg har en bachelorgrad i reiseliv fra Norges Arktiske Universitet og en mastergrad i internasjonal merkevarebygging fra CBS. Videre har hun gjennomført studier innen strategi ved NHH, leder- og organisasjonspsykologi ved BI, samt styrearbeid ved både BI og NHH. Bjørg er også sertifisert ekspert innen Experience Economy (Pine & Gilmore) og Design Thinking fra INSEAD. I tillegg har hun deltatt på en rekke kurs innen ulike fagområder.

Bjørg har vært DNV-sertifisert rekrutterer siden 2012 og fra 2010 vært sertifisert i AONs DNV-godkjente evne- og personlighetstester.

Bjørg gjestet HR-podden, lytt til episoden Rekruttering som omdømmebygger