Elin Marie Østbø

Elin Marie Østbø

Prosjektledelse, teamledelse, porteføljestyring

Telefon: 97 69 08 73

Elin Marie har over 20 års erfaring i å lede implementerings- og oppgraderingsprosjekter hos store virksomheter i offentlig og privat sektor. Hun har erfaring med implementering av digitale løsninger fra leverandørsiden som ansatt i Oracle og Software Innovation, fra kundesiden i Sparebank1 og som rådgiver i Habberstad. Elin Marie har også erfaring med bruk av off-shore team for å levere løsninger i prosjektene.  

Elin er en metodisk og faglig sterk prosjektleder som legger vekt på å sette virksomheten i stand til å forvalte og å få gevinst av levert løsning. Hun har erfart viktigheten av god endringsledelse, både med hensyn til organisasjonsendring, tett dialog mellom IT leveranseorganisasjon og fag-/forretningssiden, samt fokus på drift.  

Som konsulent er Elin Marie opptatt av, og kjent for, å skape gode relasjoner, bygge tillitt, legg til rette for arbeid på tvers av team og bygge bro mellom og IT og forretning.  Hun anerkjennes for å sikre leveranser som gir varig verdi.  

Elin Marie er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 

Jeg motiveres av å legge til rette for at team lykkes med å nå sine mål