Halvor Oseid

Halvor Oseid

IKT-anskaffelser, informasjonssikkerhet og prosjektledelse

Telefon: 95 75 93 62

Halvor Oseid har 25 års erfaring som prosjektleder og rådgiver innen offentlig og privat sektor. Han er en spesialist innen IKT anskaffelser og er en erfaren prosjektleder som evner å lede store kompliserte og ofte også tekniske prosjekter. 

Halvor Oseid er utdannet jurist i Rettsinformatikk. Han har ledet store IKT-anskaffelser, helt fra behovs­kartlegging, kontraktstrategi, utarbeidelse av konkurransedokumenter og kravspesifikasjoner, evaluering, forhandlinger og frem til underskrevet avtale. Halvor har ofte også ledet implementering av inngått kontrakt. 

Halvor Oseid bistår også med juridiske rådgivning og kontraktsoppfølging av anskaffelser, og har regelmessig bistått oppdragsgiver i forbindelse med leverandørens etterlevelse av kontrakt. Han har også bistått offentlige og private virksomheter ved reklamasjoner av anskaffet IKT-utstyr og -løsninger. 

Med sin rettsinformatiske bakgrunn og arbeidserfaring fra Datatilsynet er Halvor god kjennskap til personvernretten. Personvernrettslige problemstillinger dukker regel­messig opp i tilknytning til hans yrkesutøvelse. 

Som delprosjektleder for anskaffelse av nytt datasenter har Halvor O. bidratt meget positivt at prosjektet har oppnådd sine delleveranser til tid, kost og kvalitet.

Statens vegvesen