Hanne Enger

Hanne Enger

Prosjekt- og prosessledelse, offentlige anskaffelser

Telefon: 92 85 24 24

Hanne har erfaring fra over 10 års arbeid i statlig og kommunal sektor med utredning, anskaffelse og implementering av IT-systemer. Hun har erfaring med alle deler av prosjektprosessen fra konseptfase og forprosjektering til utvikling, implementering og overlevering. Hanne har ledet, og deltatt i, en rekke utredningsoppgaver for store offentlige prosjekter med mål om å anskaffe systemløsninger knyttet til å forvalte et offentlig regelverk.

Hanne er en operativ leder som er opptatt av å forstå kundens behov, både på virksomhetsnivå og brukernivå. De siste årene har hun spesielt fokusert på behovskartlegging, gevinstkartlegging og analyse av ulike saksbehandlingsprosesser i offentlig sektor.

Hanne har flere relevante sertifiseringer, inkludert kompetanse innen prosjektledelse (Prince 2) og endringsledelse (PROSCI), i tillegg til å ha deltatt på kurs innen tjenestedesign.

For meg gir arbeidet den største tilfredsstillelsen når jeg kan kombinere min interesse for kundens situasjon og behov med min erfaringsbakgrunn fra tidligere prosjekter, samt min inngående kunnskap om relevante rammebetingelser og metodikk. Dette gjør det mulig for meg å bidra til å levere løsninger som skaper verdi både for kunden og samfunnet som helhet.