Hans Petter Karlsen

Hans Petter Karlsen

Lederrekruttering, coaching

Telefon: 93 42 57 43

Hans Petter er en erfaren rådgiver og partner innen rekruttering av toppledere og mellomledere. Han har ledererfaring fra Forsvaret, fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten og Staten, og har derved inngående kunnskap og erfaring fra ulike toppledergrupper. Med 30 års ledererfaring fra operativt- og strategisk nivå, lang fartstid som rekrutterer, har Hans Petter et betydelig nettverk.  

Hans Petter har ledet mange komplekse rekrutteringsoppdrag av ledere til topp- og mellomledernivå i spesialisthelsetjenesten, både på RFH-nivå og på HF-nivå. I tillegg har han med sin erfaring som HR-direktør ved Statens kartverk, bistått statlig sektor med rekruttering av ledere, på direktoratsnivå og etatsnivå, i tillegg til UH-sektoren. 

Hans Petter har en mastergrad i strategi- og kompetanseledelse, ingeniørutdanning og pedagogisk bakgrunn. Han har lederutdanning fra Forsvaret, inkludert befalsskole og krigsskole. I 2020-2021 gjennomførte han statens topplederprogram for å styrke strategisk ledelse og bidra til å styrke ledergrupper og styrer. Han er også sensor ved Høyskolen i Østfold.

Hans Petter har vært DNV-sertifisert rekrutterer siden 2011 og har sertifiseringer i AONs DNV-godkjente evne- og personlighetstester. (OPQ-32 og JTI). Han er også sertifisert i Prosci endringsledelse. 

Hans Petter gjestet HR-podden, lytt til episoden Hva bør du vite om lederrekruttering

Samarbeidet med Hans Petter Karlsen har vært svært tilfredsstillende. Prosessen har vært effektiv og grundig på samme tid. Karlsen kommer godt forberedt og bidrar med gode planer og god oppfølging underveis. Hans Petter har sørget for god og kompetent støtte til prosessen, godt og fleksibelt samarbeid og god ivaretakelse av kandidatene. Han kjenner helsesektoren svært godt, har gode nettverk og vet hva som kreves i ledelse av helseinstitusjoner. Det har vært betryggende å ha Hans Petter med og jeg gir mine beste anbefalinger.

Styreleder Ingunn Moser- Diakonhjemmet Sykehus