Harald Mæhle

Harald Mæhle

Digitalisering og ledelse, Prosjektledelse, Styreleder

Telefon: 90 06 07 69

Harald Mæhle er en erfaren leder med over 25 års erfaring innen digitalisering, prosjektledelse og virksomhetsstyring. 

Mæhle har hatt langvarige og strategisk viktige prosjektlederoppdrag for virksomheter som blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Eika Gruppen, Sporveien Oslo, Oslo kommune og AF Gruppen.  

Harald Mæhle er en kunnskapsrik forhandlingsleder med lang erfaring med nasjonale og utenlandske leverandører innen flere bransjer. Mæhle har ledet en rekke store anskaffelsesprosesser med utarbeidelse av behovs- og kravspesifikasjon, konkurransedokumenter og evalueringskriterier, samt gjennomføring av forhandlinger og beslutningsprosess.   

I rollen som leder for Habberstads rådgivere innen tjenesteområdet Digitalisering og ledelse, har Mæhle siden 2015 bistått inn i Habberstads større kundeleveranser og gitt rådgivning og støtte til oppdragsgivere og våre konsulenter. Fra og med 1. november 2023 har Habberstads Ingvild Elseth overtatt rollen som leder for forretningsområdet Digitalisering og ledelse. 

I tillegg til sin rolle som Styreleder, har Harald Mæhle ansvar for selskapets strategi og forretningsutvikling og arbeider tett opp mot flere av Habberstads største kunder og prosjekter. Harald Mæhle er også styreleder for Cloudworks AS, et spisskompetent og sterkt voksende skandinavisk selskap innen identitets- og tilgangsstyring, som er deleid av Habberstad.