Ida Sienna Mortensen

Ida Sienna Mortensen

Tjenestedesigner og prosessledelse

Telefon: 93 83 57 63

Ida Sienna har kompetanse og erfaring innen tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse. Hun har inngående kjennskap til brukerorientert design og tjenesteutvikling i store organisasjoner. Hennes tilnærming er tverrfaglig, og hun bygger løsningene på helhetsforståelse som fremmer et trygt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø.

Ida Sienna kommuniserer effektivt, samarbeider på tvers av fagområder for å forstå brukernes behov. Hun har spilt en sentral rolle i prosjekter som "Normerende produkter innen brukermedvirkning" hos Helsedirektoratet.

Bærekraft er en viktig verdi i hennes arbeid, og hun er opptatt av å designe løsninger med miljøfokus og etisk ansvar. Hun motiveres av utfordrende oppgaver og tar på seg sentrale roller i prosjekter som krever rask respons. Hun har også bidratt til kompetanseutvikling innen tjenestedesign, systemdesign og digitale verktøy.