Jan Egil Myhre

Jan Egil Myhre

Lederrekruttering, sluttvurdering, styreevaluering

Telefon: 908 92 522

E-postbanner

Les mer om tildelingen Årets Hodejeger 2024

Som partner og seniorrådgiver har Jan Egil over 25 års erfaring med rekruttering og executive search. Han har bistått i utvelgelsen av en rekke stillinger på toppleder-, mellomleder-, spesialist- og styrenivå, både innenfor offentlig og privat sektor. 

Jan Egil har ledet mange krevende rekrutteringsoppdrag av toppledere hvor komplekse kompetanseorganisasjoner er hans spesialområde. Han har blant annet bistått organisasjoner som Avinor, Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge, samt flere statlige direktorater og etater. Han har også lang erfaring med rekruttering til kommunesektoren, i tillegg til kommersielle virksomheter og medlemsorganisasjoner. 

Med en høyere utdannelse innen informatikk fra Universitetet i Oslo og DNV-sertifisering som rekrutterer siden 2011, har Jan Egil solid kompetanse innen fagområdet. Han er også sertifisert på testbatteriene til både Aon og CEB/SHL. I tillegg har han mer enn 20 års erfaring fra privat næringsliv, inkludert roller som daglig leder og styreleder/styremedlem i ulike virksomheter. Han har kompetanse innenfor salgs- og markedsledelse, transport/logistikk og IT/datakommunikasjon. 

Personlig er Jan Egil åpen og relasjonell, han arbeider strukturert og målorientert. I sine prosjekter  legger han vekt på integritet og etterrettelighet, hvor hver enkelt kandidat møtes med respekt og positiv tilnærming. 

Kongsberg kommune benyttet Habberstad AS i rekrutteringen av kommunalsjef for oppvekst. Habberstad gjorde en svært solid og grundig jobb fra første planleggingsmøte til rekrutteringsprosessen var sluttført. Den grundigheten og ryddigheten som gjennomsyrer arbeidet til Habberstad er avgjørende for å få tak i de best egnede kandidatene. Vi er svært godt fornøyde med det arbeidet Habberstad utførte for Kongsberg kommune.

Kommunedirektør Per Morstad, Kongsberg kommune